ให้เช่าเครื่องมือ เครื่องจักรงานก่อสร้าง ให้เช่าอุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง ใน วังจันทร์ ระยอง
 
 
    
   
     
     
   
 

รวมบริการเกี่ยวกับเช่าเครื่องมือ เครื่องจักร ก่อสร้าง ใน อ. วังจันทร์ จ.ระยองค้นหาบริการ เช่าเครื่องมือ เครื่องจักร ก่อสร้าง ใน อ.วังจันทร์ ระยอง

ผู้ให้บริการ เช่าเครื่องมือ เครื่องจักร ก่อสร้าง อำเภออื่นๆใน จ.ระยอง

select distinct(t_vender.vender_id),t_vender.*,t_location.location_name province_name_eng ,amphurs.location_name amphur_name_eng from t_vender left outer join t_location on t_vender.province_id=t_location.location_id and t_location.type_flg='P' and t_location.status_flg='A' left outer join t_location amphurs on t_vender.amphur_id=amphurs.location_id and amphurs.type_flg='A' and amphurs.status_flg='A' where (t_vender.status_flg='A' || t_vender.status_flg='P') and t_vender.pay_type >= 0 and t_vender.main_cat=26 and t_vender.province_id=3012 and t_vender.amphur_id=5146 order by t_vender.pay_type desc

ผู้ให้บริการเกี่ยวกับ "เช่าเครื่องมือ เครื่องจักร ก่อสร้าง"

บริการ เช่าเครื่องมือ เครื่องจักร ก่อสร้าง ใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
แหล่งรวมเกี่ยวกับบ้านตามจังหวัด