บริษัทรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รปภ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ใน นครศรีธรรมราช
 
 
    
   
     
     
   
 

รวมบริการเกี่ยวกับรักษาความปลอดภัย ใน จ.นครศรีธรรมราชค้นหาผู้ให้บริการ รักษาความปลอดภัย ใน จ.นครศรีธรรมราช

select distinct(t_vender.vender_id),t_vender.*,t_location.location_name province_name_eng ,amphurs.location_name amphur_name_eng from t_vender left outer join t_location on t_vender.province_id=t_location.location_id and t_location.type_flg='P' and t_location.status_flg='A' left outer join t_location amphurs on t_vender.amphur_id=amphurs.location_id and amphurs.type_flg='A' and amphurs.status_flg='A' where (t_vender.status_flg='A' || t_vender.status_flg='P') and t_vender.pay_type >= 0 and t_vender.main_cat=150 and t_vender.province_id=3063 and pay_type >= 0 order by t_vender.pay_type desc

ผู้ให้บริการเกี่ยวกับ "รักษาความปลอดภัย"

บริการรับจ้างเหมารักษาความปลอดภัย และจ้างเหมาทำความสะอาด(รายวัน/รายอาทิตย์/รายเดือน)
บริการรับจ้างเหมารักษาความปลอดภัย และจ้างเหมาทำความสะอาด(รายวัน/รายอาทิตย์/รายเดือน)
อำเภอ: ทุ่งสง   จังหวัด: นครศรีธรรมราช
บริการ รักษาความปลอดภัย ใน จ.นครศรีธรรมราช
แหล่งรวมเกี่ยวกับบ้านตามจังหวัด