วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างบ้าน วัสดุก่อสร้างราคาถูก วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง วัสดุช่าง ใน สระแก้ว
 
 
    
   
     
     
   
 

รวมบริการเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง ใน จ.สระแก้วค้นหาผู้ให้บริการ วัสดุก่อสร้าง ใน จ.สระแก้ว

select distinct(t_vender.vender_id),t_vender.*,t_location.location_name province_name_eng ,amphurs.location_name amphur_name_eng from t_vender left outer join t_location on t_vender.province_id=t_location.location_id and t_location.type_flg='P' and t_location.status_flg='A' left outer join t_location amphurs on t_vender.amphur_id=amphurs.location_id and amphurs.type_flg='A' and amphurs.status_flg='A' where (t_vender.status_flg='A' || t_vender.status_flg='P') and t_vender.pay_type >= 0 and t_vender.main_cat=61 and t_vender.province_id=3018 and pay_type >= 0 order by t_vender.pay_type desc

ผู้ให้บริการเกี่ยวกับ "วัสดุก่อสร้าง"

จำหน่ายกระจกอลูมิเนียม ฝ้าทีบาร์ ยิปซั่มบอร์ด
จำหน่ายกระจกอลูมิเนียม ฝ้าทีบาร์ ยิปซั่มบอร์ด
อำเภอ: เมืองสระแก้ว   จังหวัด: สระแก้ว
บริการ วัสดุก่อสร้าง ใน จ.สระแก้ว
แหล่งรวมเกี่ยวกับบ้านตามจังหวัด