วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างบ้าน วัสดุก่อสร้างราคาถูก วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง วัสดุช่าง ใน พิษณุโลก
 
 
    
   
     
     
   
 

รวมบริการเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง ใน จ.พิษณุโลกค้นหาผู้ให้บริการ วัสดุก่อสร้าง ใน จ.พิษณุโลก

select distinct(t_vender.vender_id),t_vender.*,t_location.location_name province_name_eng ,amphurs.location_name amphur_name_eng from t_vender left outer join t_location on t_vender.province_id=t_location.location_id and t_location.type_flg='P' and t_location.status_flg='A' left outer join t_location amphurs on t_vender.amphur_id=amphurs.location_id and amphurs.type_flg='A' and amphurs.status_flg='A' where (t_vender.status_flg='A' || t_vender.status_flg='P') and t_vender.pay_type >= 0 and t_vender.main_cat=61 and t_vender.province_id=3052 and pay_type >= 0 order by t_vender.pay_type desc

ผู้ให้บริการเกี่ยวกับ "วัสดุก่อสร้าง"

สอบถามรายละเอียดและชนิดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ 055-337014 หรือ 083-8776714 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 19.00 น. ได้ทุกวันครับ
สอบถามรายละเอียดและชนิดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ 055-337014 หรือ 083-8776714 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 19.00 น. ได้ทุกวันครับ
อำเภอ: เมืองพิษณุโลก   จังหวัด: พิษณุโลก
บริการ วัสดุก่อสร้าง ใน จ.พิษณุโลก
แหล่งรวมเกี่ยวกับบ้านตามจังหวัด