รับปรึกษาฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ย หลักฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ยบ้าน บ้านตามหลักฮวงจุ้ย รับออกแบบและตกแต่งบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

 

ฮวงจุ้ย

 

ค้นหาผู้ให้บริการ ฮวงจุ้ย

select distinct(t_vender.vender_id),t_vender.*,t_location.location_name province_name_eng ,amphurs.location_name amphur_name_eng from t_vender left outer join t_location on t_vender.province_id=t_location.location_id and t_location.type_flg='P' and t_location.status_flg='A' left outer join t_location amphurs on t_vender.amphur_id=amphurs.location_id and amphurs.type_flg='A' and amphurs.status_flg='A' where (t_vender.status_flg='A' || t_vender.status_flg='P') and t_vender.pay_type >= 0 and t_vender.main_cat=9 and pay_type >= 0 order by t_vender.pay_type desc

ผู้ให้บริการเกี่ยวกับ "ฮวงจุ้ย"

บริการดูฮวงจุ้ย ของบ้าน, อาคาร และที่ดิน เพื่อปรับเปลี่ยนหรือแก้ไข แนะนำเพิ่มเติม สำหรับที่พักอยู่อาศัย ก็เพื่อให้ผู้อยู่อาศัย อยู่เย็น เป็นสุข เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และการศึกษา
บริการดูฮวงจุ้ย ของบ้าน, อาคาร และที่ดิน เพื่อปรับเปลี่ยนหรือแก้ไข แนะนำเพิ่มเติม สำหรับที่พักอยู่อาศัย ก็เพื่อให้ผู้อยู่อาศัย อยู่เย็น เป็นสุข เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และการศึกษา
เขต: ดุสิต   จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
สวัสดีครับ !! ท่านที่สนใจศาสตร์ฮวงจุ้ยที่ได้เข้ามาเยี่ยมชม เวปไซค์ฮวงจุ้ยของ ท่านอาจารย์คลังจินดา คลังเงินตรา และ ท่านอาจารย์วรรณแขไข คลังเงินตรา  จากประสบการณ์ที่ศึกษามา และได้ไปแก้ไขฮวงจุ้ยตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้วภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นฮวงจุ้ยบ้าน ร้านค้า โรงงาน โรงพยาบาล โรงงาน ธนาคารและสถานที่ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ 
ศาสตร์ฮวงจุ้ยการเลือกทำเลที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงานหรือคำในภาษาจีน เรียกว่า "ฮวงจุ้ย" ถือกำเนิขึ้นในแผ่นดินจีนนับพันปีมาแล้ว เป็นการแสดงหาที่อยู่อาศัยเพื่อความสุขสบายของชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตทีย่งตื่นอู่ หรือได้ดับสูญไปจากโลกมนุษย์ไปแล้วโดยมีรากฐานมาจากคัมภีร์อิ้จิง อันเก่าแก่และยึดถือทฤษฎี"อิม-เอี้ยง" เป็นสำคัญ รวมทั้งเอาธาตุทั้ง ๕ ซึ่งประกอบไปด้วย น้ำ ไม้ ไฟ ดิน ทอง มาเป็นตัวเสริมหรือหักล้างทำลายกัน

นอกจากนี้ยังมีการนำเอา วัน เดือน ปี เกิดมาคำนวณหารรหัสราศี เพื่อจะได้รู้ว่าราศีที่เกิดเป็นราศีอะไร เป็นการหาทิศทางเพื่อความเป็นมงคลของชีวิตสิ่งดังกล่าวถูกนำมาผสมผสานกันเพื่อหาตำแหน่งความก้าวหน้า มั่นคง อาชีพ ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แผนงาน บริวาร และครอบครัว ความราบรื่นในชีวิตสมรสและความร่ำรวยในทรัพย์สิน
สวัสดีครับ !! ท่านที่สนใจศาสตร์ฮวงจุ้ยที่ได้เข้ามาเยี่ยมชม เวปไซค์ฮวงจุ้ยของ ท่านอาจารย์คลังจินดา คลังเงินตรา และ ท่านอาจารย์วรรณแขไข คลังเงินตรา จากประสบการณ์ที่ศึกษามา และได้ไปแก้ไขฮวงจุ้ยตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้วภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นฮวงจุ้ยบ้าน ร้านค้า โรงงาน โรงพยาบาล โรงงาน ธนาคารและสถานที่ประกอบการธุรกิจต...
อำเภอ: เมืองนนทบุรี   จังหวัด: นนทบุรี
   การเลือกที่อยู่อาศัย จะต้องคำนึงถึงหลักฮวงจุ้ย เพราะสามารถส่งผลถึงบุคคลที่จะอยู่อาศัยในบ้านหลังนั้น  อ.พงศ์พีระ ดังสิริทรัพย์เดชา ( อ.พงศ์ )สามารถช่วยปรับฮวงจุ้ย รับประกันคุณภาพ ได้ผลดี และเห็นผลเร็ว ปรับฮวงจุ้ย ในบ้าน สำนักงาน ร้านค้า คอนโด หมู่บ้าน และ สถานที่ต่างๆ  ราคาเริ่มต้นที่ 5,500 บาท (เฉพาะ กรุงเทพ และปริมณฑล)
การเลือกที่อยู่อาศัย จะต้องคำนึงถึงหลักฮวงจุ้ย เพราะสามารถส่งผลถึงบุคคลที่จะอยู่อาศัยในบ้านหลังนั้น อ.พงศ์พีระ ดังสิริทรัพย์เดชา ( อ.พงศ์ )สามารถช่วยปรับฮวงจุ้ย รับประกันคุณภาพ ได้ผลดี และเห็นผลเร็ว ปรับฮวงจุ้ย ในบ้าน สำนักงาน ร้านค้า คอนโด หมู่บ้าน และ สถานที่ต่างๆ ราคาเริ่มต้นที่ 5,500 บาท (เฉพาะ กรุงเทพ และปริมณฑล) ...
เขต: ดุสิต   จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
บ้านฮวงจุ้ย บริการ พยากรณ์ดวงชะตาสวนบุคคล บริการเสริมมงคล ดูฤกษ์งานพิธีมงคล ขึ้นบ้านใหม่, ดูฤกษ์สร้างบ้าน, ดูฤกษ์ซ่อมแซม, ดูฤกษ์ซ่อมแซมบ้าน, ดูฤกษ์เสริมมงคล, ฤกษ์งานพิธีมงคล, ฤกษ์แต่งงาน, ดูฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่, ฤกษ์สร้างบ้าน,
บ้านฮวงจุ้ย บริการ พยากรณ์ดวงชะตาสวนบุคคล บริการเสริมมงคล ดูฤกษ์งานพิธีมงคล ขึ้นบ้านใหม่, ดูฤกษ์สร้างบ้าน, ดูฤกษ์ซ่อมแซม, ดูฤกษ์ซ่อมแซมบ้าน, ดูฤกษ์เสริมมงคล, ฤกษ์งานพิธีมงคล, ฤกษ์แต่งงาน, ดูฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่, ฤกษ์สร้างบ้าน,
เขต: บึงกุ่ม   จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
บริการ ฮวงจุ้ย
แหล่งรวมเกี่ยวกับบ้านตามจังหวัด