บริการ เช่ารถก่อสร้าง รถก่อสร้างให้เช่า รถเครน รถเจาะ

 

เช่ารถ ก่อสร้าง

 

ค้นหาผู้ให้บริการ เช่ารถ ก่อสร้าง

select distinct(t_vender.vender_id),t_vender.*,t_location.location_name province_name_eng ,amphurs.location_name amphur_name_eng from t_vender left outer join t_location on t_vender.province_id=t_location.location_id and t_location.type_flg='P' and t_location.status_flg='A' left outer join t_location amphurs on t_vender.amphur_id=amphurs.location_id and amphurs.type_flg='A' and amphurs.status_flg='A' where (t_vender.status_flg='A' || t_vender.status_flg='P') and t_vender.pay_type >= 0 and t_vender.main_cat=47 and pay_type >= 0 order by t_vender.pay_type desc

ผู้ให้บริการเกี่ยวกับ "เช่ารถ ก่อสร้าง"

บริการรถยก รถลาก รถสไลด์ รถขนของ รถขนสินค้า รถเครื่องเสียง
บริการรถยก รถลาก รถสไลด์ รถขนของ รถขนสินค้า รถเครื่องเสียง
อำเภอ: บ้านโป่ง   จังหวัด: ราชบุรี
บริการ เช่ารถ ก่อสร้าง
แหล่งรวมเกี่ยวกับบ้านตามจังหวัด