บ้านมือสอง อุตรดิตถ์
 
 
    
   
     
     
   
 

รวมบริการเกี่ยวกับบ้าน ใน จ.อุตรดิตถ์ค้นหาบริการที่เกี่ยวกับบ้านใน จ.อุตรดิตถ์

select distinct(t_vender.vender_id),t_vender.*,t_location.location_name province_name_eng ,amphurs.location_name amphur_name_eng from t_vender left outer join t_location on t_vender.province_id=t_location.location_id and t_location.type_flg='P' and t_location.status_flg='A' left outer join t_location amphurs on t_vender.amphur_id=amphurs.location_id and amphurs.type_flg='A' and amphurs.status_flg='A' where (t_vender.status_flg='A' || t_vender.status_flg='P') and t_vender.pay_type >= 0 and t_vender.province_id=3041 and pay_type >= 0 order by t_vender.pay_type desc

ผู้ให้บริการเกี่ยวกับ ""

-งานขึ้นแบบ 3D 2D
-ทำแบบขออนุญาตก่อสร้าง
-ทำรายการประเมินราคา
-งานก่อสร้าง งานต่อเติม
ดำเนินการโดยวิศวกร


เอกสารแบบที่จะได้รับ
-แบบพิมพ์จำนวน 3 ชุด
-รายการคำนวนโครงสร้างจำนวน 1 ชุด
-แบบฟอร์มยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง ข.1
-รายการประมานราคา จำนวน 1 ชุด
-หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (รับรองแบบที่ทำการยื่นขออนุญาต)
-หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (รับรองแบบที่ทำการยื่นขออนุญาต)
-สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
-งานขึ้นแบบ 3D 2D -ทำแบบขออนุญาตก่อสร้าง -ทำรายการประเมินราคา -งานก่อสร้าง งานต่อเติม ดำเนินการโดยวิศวกร เอกสารแบบที่จะได้รับ -แบบพิมพ์จำนวน 3 ชุด -รายการคำนวนโครงสร้างจำนวน 1 ชุด -แบบฟอร์มยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง ข.1 -รายการประมานราคา จำนวน 1 ชุด -หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (รับรองแบบที่ทำการยื่นขออนุญาต) -หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปั...
อำเภอ: เมืองอุตรดิตถ์   จังหวัด: อุตรดิตถ์
ค้นหาบริการตามอำเภอ ใน อุตรดิตถ์
แหล่งรวมเกี่ยวกับบ้านตามจังหวัด