บ้านมือสอง สตูล
 
 
   
   
     
     
   
 

รวมบริการเกี่ยวกับบ้าน ใน จ.สตูลค้นหาบริการที่เกี่ยวกับบ้านใน จ.สตูล

select distinct(t_vender.vender_id),t_vender.*,t_location.location_name province_name_eng ,amphurs.location_name amphur_name_eng from t_vender left outer join t_location on t_vender.province_id=t_location.location_id and t_location.type_flg='P' and t_location.status_flg='A' left outer join t_location amphurs on t_vender.amphur_id=amphurs.location_id and amphurs.type_flg='A' and amphurs.status_flg='A' where (t_vender.status_flg='A' || t_vender.status_flg='P') and t_vender.pay_type >= 0 and t_vender.province_id=3071 and pay_type >= 0 order by t_vender.pay_type desc

ผู้ให้บริการเกี่ยวกับ ""

รับติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ราคาส่ง
รับติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ราคาส่ง
อำเภอ: เมืองสตูล   จังหวัด: สตูล
ติดตั้งกล้องวงจรปิด มั่นใจในฝีมือ บริการเป็นกันเอง
ติดตั้งกล้องวงจรปิด มั่นใจในฝีมือ บริการเป็นกันเอง
อำเภอ: เมืองสตูล   จังหวัด: สตูล
สตูลรับสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม รับเขียนแบบ ออกแบบ ประมาณราคา จังหวัดสตูล

ราคาก่อสร้าง เฉลี่ย ตารางเมตรละ 6,500 - 14,000 บาท
ราคาเขียนแบบ เฉลี่ย ตารางเมตรละ 25 - 60 บาท
ราคาถอดแบบประมาณราคา เริ่มต้นที่ 500 บาท
ราคาคำนวนโครงสร้าง พร้อมเซ็นขออนุญาติก่อสร้าง  เริ่มต้นที่ 500 บาท
ราคาเซ็นรับรองเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  เริ่มต้นที่ 1,000 บาท

ควบคุมและบริหารงานโดย โดยวิศวกร มืออาชีพ (มีใบประกอบวิชาชีพวิศวก ควบคุม)
โทร 0849917793 IDline 0849917793  บังฟูอาช ครับ

สตูลรับสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมรับ เขียนแบบ ออกแบบ ประมาณราคา จังหวัดสตูล
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 9 หมู่ 4 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล  โทร 0849917793
สตูลรับสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม รับเขียนแบบ ออกแบบ ประมาณราคา จังหวัดสตูล ราคาก่อสร้าง เฉลี่ย ตารางเมตรละ 6,500 - 14,000 บาท ราคาเขียนแบบ เฉลี่ย ตารางเมตรละ 25 - 60 บาท ราคาถอดแบบประมาณราคา เริ่มต้นที่ 500 บาท ราคาคำนวนโครงสร้าง พร้อมเซ็นขออนุญาติก่อสร้าง เริ่มต้นที่ 500 บาท ราคาเซ็นรับรองเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เริ่มต้นที่ 1,000 บาท ควบคุมและบริหารงานโดย โ...
อำเภอ: ท่าแพ   จังหวัด: สตูล

ค้นหาบริการตามอำเภอ ใน จ.สตูล

ค้นหาบริการตามอำเภอ ใน สตูล
แหล่งรวมเกี่ยวกับบ้านตามจังหวัด