แหล่งรวมเกี่ยวกับบ้าน

แหล่งรวมเกี่ยวกับบ้านตามจังหวัด

บริการรับเหมาทำความสะอาด แม่บ้าน ทำความสะอาดบ้าน

           บริษัท แม่บ้านไทย แคร์ แอนด์ คลีน จำกัด ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 และได้รับการยอมรับจากลูกค้าจนกระทั่งปี 2551ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 เนื่องจากเป็นปีแรกที่เราได้เข้าประมูลงานจากหน่วยงานราชการ และได้รับการว่าจ้าง ที่สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการตามกฎหมาย (ILEA-Bangkok)สโมสรตำรวจ จนถึงปัจจุบัน บริษัทแม่บ้านไทย แคร์ แอนด์ คลีน จำกัด ยึดหลักของการบริการที่เป็นเลิศด้านความสะอาด รับรู้ถึงปัญหาและพร้อมที่จะแก้ไขทันทีที่เกิดขึ้น
บริษัท แม่บ้านไทย แคร์ แอนด์ คลีน จำกัด ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 และได้รับการยอมรับจากลูกค้าจนกระทั่งปี 2551ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 เนื่องจากเป็นปีแรกที่เราได้เข้าประมูลงานจากหน่วยงานราชการ และได้รับการว่าจ้าง ที่สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการตามกฎหมาย (ILEA-Bangkok)สโมสรตำรวจ จนถึงปัจจุบัน บริษัทแม่บ้านไทย แคร์ แอนด์ คลีน จำกัด ยึดหลักของการบริการที่เป็นเลิศด้านความสะอาด รับรู้ถึงปัญหาและพร้อมที่จะแก้ไขทันทีที่เกิดขึ้น
เขต:    จังหวัด: กรุงเทพ
บริษัทเพอร์เฟค คลีน แอนด์ แคร์ จำกัด บริการทำความสะอาดครั้งใหญ่หลังน้ำลดในเขตกทม.(บิ๊กคลีน , คลีนใหญ่) ราคาย่อมเยาว์  สนใจติดต่อคุณนพสิทธิ์ 088-119-9919
บริษัทเพอร์เฟค คลีน แอนด์ แคร์ จำกัด บริการทำความสะอาดครั้งใหญ่หลังน้ำลดในเขตกทม.(บิ๊กคลีน , คลีนใหญ่) ราคาย่อมเยาว์ สนใจติดต่อคุณนพสิทธิ์ 088-119-9919
เขต:    จังหวัด: กรุงเทพ
บริษัท เอส.วี.เอ็ม.(นอร์ท)  
                                  
   บริษัท เอส.วี.เอ็ม.จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2548 เพื่อให้บริการทำความสะอาด โดยเริ่มจากการทำความสะอาดสินทรัพย์รอการขายของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ต่อมาได้เพิ่มบริการด้านการส่งแม่บ้านให้กับบริษัท อาคาร สำนักงาน และหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุดต่อมาได้ขยายการบริการโดยจัดตั้งบริษัทที่จังหวัดเชียงใหม่ คือ บริษัท เอส.วี.เอ็ม.(นอร์ท) จำกัด เพื่อให้บริการทำความสะอาดและจำหน่ายอุปกรณ์ทำความสะอาดทุกชนิด

บริการรับทำความสะอาด(Cleanning Service)

1. รับทำความสะอาดแบบประจำเป็นรายเดือน โดยส่งแม่บ้านไปประจำตามสำนักงาน หรือหน่วยงานต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาด

2. รับทำความสะอาดแบบเป็นครั้ง

   2.1 แบบ First Cleanning เหมาะสำหรับบ้าน อาคาร หน่วยงานใหม่ ก่อนเข้าพักหรือก่อนเปิดกิจการใหม่

   2.2 แบบ Big Cleanning เหมาสำหรับบ้าน อาคาร หน่วยงานเก่า ที่พักอาศัยประจำ ต้องการทำความสะอาดประจำปี

3. รับทำความสะอาดแบบเลือกได้

   3.1 ทำความสะอาดพื้นและเคลือบเงาพื้น เช่น กระเบื้อง กระเบื้องยาง หินขัด หินอ่อน ทรายล้าง แกรนิต แกรนิตโต้ 

   3.2 ทำความสะอาดกระจกตามสำนักงาน อาคารทั่วไป

   3.3 ซักพรม

4. จำหน่ายน้ำยาทำความสะอาด เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ ถูพื้น กัดสนิม เช็ดเฟอร์นิเจอร์ ดันฝุ่น ดับกลิ่นฆ่าเชื้อโรค เช็ดกระจก

คุณภาพของการให้บริการ
   บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของแผนกฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร (HRD) ซึ่งมีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบ การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ให้มีความรู้ (Knowledge) มีทักษะ (Skill) ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และความต้องการของลูกค้า รวมถึงความสามารถ (Ability) และทัศนคติที่ดี (Attitude) ต่อการปฏิบัติงาน บริษัทยังมีนโยบายในการคัดสรรบุคลากรที่มีอายุระหว่าง 21-35 ปี ซึ่งทางบริษัทไม่เน้นเพียงความสามารถเท่านั้นแต่ยังเน้นถึงความซื่อสัตย์ ความขยัน ความมีน้ำใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

สนใจรายละเอียดติดต่อได้ที่

บริษัท เอส.วี.เอ็ม.(นอร์ท) จำกัด
ที่อยู่ 153 หมู่ 5 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
บริษัท เอส.วี.เอ็ม.(นอร์ท) บริษัท เอส.วี.เอ็ม.จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2548 เพื่อให้บริการทำความสะอาด โดยเริ่มจากการทำความสะอาดสินทรัพย์รอการขายของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ต่อมาได้เพิ่มบริการด้านการส่งแม่บ้านให้กับบริษัท อาคาร สำนักงาน และหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุดต่อมาได้ขยายการบริการโดยจัดตั้งบริษัทที่จังหวัดเชียงใหม่ คือ บริษัท เอส.วี.เอ็ม.(นอร์ท) จำกัด เพื่อให้บริการทำความสะอาดและจำหน่ายอุปกรณ์ทำความสะอาดทุกชนิด บริการรับทำความสะอาด(Cleanning Service) 1. รับทำความสะอาดแบบประจำเป็นรายเดือน โดยส่งแม่บ้านไปประจำตามสำนักงาน หรือหน่วยงานต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาด 2. รับทำความสะอาดแบบเป็นครั้ง 2.1 แบบ First Cleanning เหมาะสำหรับบ้าน อาคาร หน่วยงานใหม่ ก่อนเข้าพักหรือก่อนเปิดกิจการใหม่ 2.2 แบบ Big Cleanning เหมาสำหรับบ้าน อาคาร หน่วยงานเก่า ที่พักอาศัยประจำ ต้องการทำความสะอาดประจำปี ...
อำเภอ:    จังหวัด: เชียงใหม่
บริการทำความสะอาด บ้าน สำนักงาน บริษัท โรงงาน อาคารสูง ตึกสูง ในเขตกรุงเทพฯปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง
บริการทำความสะอาด บ้าน สำนักงาน บริษัท โรงงาน อาคารสูง ตึกสูง ในเขตกรุงเทพฯปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง
เขต:    จังหวัด: กรุงเทพ
บริษัทแมกซี่แคร์ คอยท์ จำกัด ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ Coit ผู้นำด้านบริการทำความสะอาด พรม ผ้าม่าน ผ้าหุ้มเบาะเฟอร์นิเจอร์ และการซ่อมคืนสภาพ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการที่บ้านหรือที่สำนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงานของเรารับประกันคุณภาพว่า ผลงานจะสะอาดเอี่ยมเสมอ Coit ได้รับความเชื่อมั่นและวางใจมานานกว่า 55 ปี
บริษัทแมกซี่แคร์ คอยท์ จำกัด ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ Coit ผู้นำด้านบริการทำความสะอาด พรม ผ้าม่าน ผ้าหุ้มเบาะเฟอร์นิเจอร์ และการซ่อมคืนสภาพ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการที่บ้านหรือที่สำนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงานของเรารับประกันคุณภาพว่า ผลงานจะสะอาดเอี่ยมเสมอ Coit ได้รับความเชื่อมั่นและวางใจมานานกว่า 55 ปี
อำเภอ:    จังหวัด: สมุทรปราการ
Happy Clean ช่วยคุณรับมือกับงานบ้านวุ่นๆ ขจัดปัญหาเรื่องงานบ้านอย่างง่ายดายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงโดยทีมงานทำความสะอาดมืออาชีพ ที่พร้อมให้บริการทั้งแบบประจำ และเป็นครั้งคราว
Happy Clean ช่วยคุณรับมือกับงานบ้านวุ่นๆ ขจัดปัญหาเรื่องงานบ้านอย่างง่ายดายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงโดยทีมงานทำความสะอาดมืออาชีพ ที่พร้อมให้บริการทั้งแบบประจำ และเป็นครั้งคราว
เขต:    จังหวัด: กรุงเทพ
แก้วเงิน แคร์ คลีน สะอาดทุกวัน โทร.086-030-6695 บริการซัก ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ
แก้วเงิน แคร์ คลีน สะอาดทุกวัน โทร.086-030-6695 บริการซัก ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ
เขต:    จังหวัด: กรุงเทพ
 บริษัทเราคือทีมงานที่ มีความชำนาณในการทำความสะอาดบ้านทั้งแบบย้ายเข้า/ย้ายออก พร้อมอุปกรณ์ครบครัน สามารถร่นเวลาทำความสะอาดบริเวณต่างๆ อาทิเช่น ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องนอน และห้องรับแขกให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่คุณพอใจ
บริษัทเราคือทีมงานที่ มีความชำนาณในการทำความสะอาดบ้านทั้งแบบย้ายเข้า/ย้ายออก พร้อมอุปกรณ์ครบครัน สามารถร่นเวลาทำความสะอาดบริเวณต่างๆ อาทิเช่น ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องนอน และห้องรับแขกให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่คุณพอใจ
เขต:    จังหวัด: กรุงเทพ
บริษัท เอ็น บี อาร์ เซอร์วิส จำกัด มั่นในการให้บริการแก่องค์กรต่างๆ  เน้นหลักการดูแลทรัพย์สินเหล่านั้นของผู้ว่าจ้างให้สะอาด  ปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคและคงความสวยงามอยู่เสมอ
บริษัท เอ็น บี อาร์ เซอร์วิส จำกัด มั่นในการให้บริการแก่องค์กรต่างๆ เน้นหลักการดูแลทรัพย์สินเหล่านั้นของผู้ว่าจ้างให้สะอาด ปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคและคงความสวยงามอยู่เสมอ
เขต:    จังหวัด: กรุงเทพ
บริษัท ซี.ซี คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการ บริการทำความสะอาด อย่างสมบูรณ์แบบ ครบวงจร คือ  บริการให้คำปรึกษาแนะนำ บริการดูแลรักษาทำ ความสะอาด อย่างถูกระบบวิธี และครบวงจร
บริษัท ซี.ซี คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการ บริการทำความสะอาด อย่างสมบูรณ์แบบ ครบวงจร คือ บริการให้คำปรึกษาแนะนำ บริการดูแลรักษาทำ ความสะอาด อย่างถูกระบบวิธี และครบวงจร
เขต:    จังหวัด: กรุงเทพ
Topics 11 - 20 of 45