จัดสวน

การจัดสวนสไตล์ฝรั่งเศส
24 ต.ค. 2557
สวนฝรั่งเศสจะเน้นมุมมองของการจัดสวนที่เป็นแบบแผน ด้วยการปลูกพันธุ์ไม้ตัดแต่งให้เป็นลวดลายเรขาคณิต มีขนาดที่สัมพันธ์กับสัดส่วนของมนุษย์และให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวา ซึ่งสวนขนาดใหญ่ประเภทอื่นๆ ไม่อาจให้ความรู้สึกเช่นนี้ได้ แนวคิดหลักของสวนฝรั่งเศส คือ การออกแบบให้เห็นเส้นแกน (Axis) ที่ทอดยาวไปจนสุดสายตา มีการคำนวณด้วยสูตรทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้เกิดทัศนียภาพ (Perspective) ที่ได้สัดส่วนกัน โดยจะยึดแกนหลักเป็นเกณฑ์ในการการออกแบบรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดทิศทางการมองเห็นภูมิทัศน์โดยรอบซึ่งมองเห็นได้ในระยะต่าง ๆและสวนฝรั่งเศส ประกอบด้วยแบบแผนที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ 5 อย่าง คือ
บทความที่ใกล้เคียงกัน : ไอเดียการจัดสวน
 
  1   2 3 4 Next
Topics 1 - 30 of 124