การขอใช้น้ำประปา
 
 
    
   
     
     
   
 

การขอใช้น้ำประปา

18 ธ.ค. 2555

การขอใช้น้ำประปา

1  กรณีบุคคลธรรมดา

       ผู้ขอใช้น้ำต้องเป็นเจ้าของบ้านหรืออาคารที่มีความประสงค์จะใช้น้ำประปานั้น หากเป็นผู้อยู่อาศัยหรือบุคคลที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น จะต้องได้รับมอบอำนาจโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนด ปิดอากรแสตมป์จำนวน 30 บาท
           

  เอกสารที่ต้องใช

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ฯลฯ
2.สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่ขอใช้น้ำประปา
3.สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่มีชื่อผู้ขอใช้น้ำ ( กรณีที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่ขอใช้น้ำประปา เช่น บ้านสร้างใหม่ ฯลฯ )
4.ในกรณีที่ซื้อบ้านมาใหม่ หรือกรณีประมูลบ้านมาจากธนาคาร หรือได้ทรัพย์สินมาโดยการบังคับคดีต้องแนบหลักฐานการได้มานั้น ประกอบคำขอ

2  กรณีนิติบุคคล

     ในกรณีเป็นนิติบุคคล   ให้ผู้จัดการหรือเจ้าของผู้มีอำนาจตามกฎหมายเป็นผู้ลงนามในแบบคำขอและสัญญาการใช้น้ำหรือจัดทำหนังสือมอบอำนาจตามกฎหมายให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนก็ได้
                 

 เอกสารที่ต้องใช้

     1. หนังสือจดทะเบียนก่อตั้งห้างฯ
     2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจในการลงนาม
     3.สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่ขอใช้น้ำประปา
     4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ฯลฯ
     5.ประทับตราห้างฯ / บริษัทฯ ถ้ามี
                 

  (**หมายเหตุ       ในการเปิดให้บริการรับแบบคำขอใช้น้ำประปา ณ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดราชบุรี เปิดให้รับคำขอเฉพาะการขอมาตรวัดน้ำขนาด Ø ½ นิ้ว และ Ø ¾ นิ้ว เท่านั้น ขนาดที่นอกเหนือจากนี้ให้ไปขอยังสำนักงานประปาปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี)

 


แหล่งที่มา : www.ratchaburi.go.th
จำนวนคนอ่าน : 5363 คน

บทความที่ใกล้เคียงกัน :

จำหน่าย รับติดตั้ง โฟมกันความร้อน กันสนิม

ระบบประปาภายในบ้าน

28 ส.ค. 2557
ระบบประปาภายในบ้าน

บ้านของเราทุกวันนี้ มักจะมีปัญหาให้คอยปวดหัวอยู่เสมอๆ เรื่องของเรื่องมักจะเกิดจากมาตรฐานการทำงานของช่างในบ้านเรา วันนี้ ผมจะมาพูดเรื่องของประปากันให้ฟังสักหน่อย ว่ากันว่า เรื่องที่ทำความปวดหัวให้กับเจ้าของบ้านเป็นอันดับต้นๆ ก็คงไม่พ้นเรื่องน้ำไม่ไหล ท่อตัน ส้วมเต็ม อะไรเทือกนี้ มาดูกันค่ะ    Read more

การติดตั้งประปา

28 ส.ค. 2557
การติดตั้งประปา

การติดตั้งประปาใหม่ หมายความถึง การติดตั้งประปาสำหรับสถานที่ หรืออาคารที่ไม่มีการติดตั้งประปามาก่อน หรือที่เคยมีการติดตั้งประปา แต่ขอยกเลิกการใช้น้ำ หรือถูกงดจ่ายน้ำ เกินระยะเวลาที่การประปานครหลวงกำหนด โดยแบ่งตามสภาพการใช้น้ำได้ ดังนี้    Read more

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา

28 ส.ค. 2557
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา

เมื่อพูดถึงการผลิตน้ำประปาหลายคนอาจมีความเข้าใจว่า น้ำประปาคือน้ำที่สูบขึ้นมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่มีอยู่โดยทั่วไป และไม่ต้องซื้อหา เมื่อสูบน้ำขึ้นมาแล้ว จ่ายผ่านไปตามเส้นท่อ เพื่อให้ประชาชนอย่างพวกเราได้ใช้กัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว กว่าที่เราทุกคนจะได้มีน้ำประปาที่ใสสะอาด ปลอดภัย ไว้สำหรับอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันนั้น น้ำประปาต้องผ่านกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน    Read more

หลักฐานประกอบในการติดตั้งน้ำประปา

28 ส.ค. 2557
หลักฐานประกอบในการติดตั้งน้ำประปา

อยากรู้ว่าการที่จะติดตั้งน้ำประปานั้นเราต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง มาดูกันค่ะว่าเขาต้องเตรียมอะไรกันบ้าง    Read more

การขอใช้น้ำประปา

18 ธ.ค. 2555
การขอใช้น้ำประปา

ผู้ขอใช้น้ำต้องเป็นเจ้าของบ้านหรืออาคารที่มีความประสงค์จะใช้น้ำประปานั้น หากเป็นผู้อยู่อาศัยหรือบุคคลที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น จะต้องได้รับมอบอำนาจโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนด    Read more
  1   2 Next
Topics 1 - 5 of 6