การติดตั้งระบบปั๊มน้ำ
 
 
    
   
     
     
   
 

ระบบการติดตั้งปั๊มน้ำ

21 ก.ค. 2554
  • เรื่องของปั้มน้ำ ตอน 1 (การติดตั้งระบบปั้มน้ำ)
  • เรื่องของปั้ม ตอน 2 (วิธีการติดตั้งปั้มน้ำ)

ระบบการติดตั้งปั๊มน้ำภายในบ้าน ทั่วไปที่นิยมใช้กัน

แบบที่ 1 เป็นการติดตั้งแบบ 2 ระบบ ซึ่งเป็นระบบมาตรฐาน (แบบนี้จะเหมาะกับบ้านที่มีถังน้ำขนาดใหญ่ มีน้ำสำรองไว้ใช้อย่างเพียงพอ)

- ระบบที่ 1 น้ำจากท่อเมนประปาไหลเข้าถัง และเมื่อน้ำเต็มถังลูกลอยจะปิดน้ำเข้าถัง ปั๊มน้ำสูบน้ำจากถัง จ่ายเข้าท่อน้ำภายในบ้าน

- ระบบที่ 2 ทำงานสัมพันธ์กับระบบที่ 1 คือ เมื่อไฟฟ้าดับ น้ำจากท่อเมนประปาจะไหลเข้าบ้าน ตามแรงดันน้ำประปา และเมื่อไฟฟ้าทำงานตามปกติ ปั๊มจะสูบน้ำจากถังเข้าบ้านอัตโนมัติ (ไม่ต้องหมุนวาล์ว)

แบบที่ 2 เป็นการติดตั้งแบบ 4 ระบบพิเศษ (แบบนี้เหมาะกับบ้านที่มีความต้องการใช้น้ำมาก หรือมีน้ำเก็บสำรองน้อย) ซึ่งมีส่วนเพิ่มอีก 2 ระบบ คือ

- ระบบที่ 3 กรณีน้ำหมดถัง (เนื่องจากใช้น้ำมาก หรือน้ำประปาไม่ไหลเข้าถัง) สามารถใช้ปั๊มน้ำสูบน้ำจากท่อเมนประปาโดยตรง เข้าบ้าน โดยหมุนวาล์วเพียง 2 ตัว ทำให้มีน้ำใช้ภายในบ้านโดยสูบน้ำตรงจากท่อเมนประปาที่น้ำไหลอ่อน

- ระบบที่ 4 ทำงานต่อเนื่องจากระบบที่ 3 ใช้ปั๊มน้ำสูบจากท่อเมนประปาเก็บไว้ในถัง เมื่อน้ำเต็มถังลูกลอยจะปิดน้ำเข้าถัง โดยหมุนวาล์วเพิ่มจากระบบที่ 3 เพียงตัวเดียว ทำให้สามารถสูบน้ำจากท่อเมนประปาที่น้ำไหลอ่อน เก็บเข้าถังไว้สำรองไว้ใช้ได้

ในกรณีที่ต้องการไม่ให้ปั๊มน้ำสูบน้ำจากถังเมื่อน้ำหมดถัง ต้องติดตั้งสวิทซ์ลูกลอยตัดระบบไฟฟ้าที่ควบคุมปั๊มน้ำ เพื่อป้องกันปั๊มน้ำชำรุดเนื่องจากการทำงานโดยไม่มีน้ำ

การติดตั้งถังน้ำสเตนเลส

- ควรติดตั้งใกล้ท่อน้ำประปาภายนอกให้มากที่สุด เพื่อให้น้ำไหลเข้าถังได้สะดวก

- ควรใช้ท่อน้ำเข้าถังขนาดใหญ่ อย่างน้อยขนาด 3/4 หรือ 1 นิ้ว ท่อขนาดเล็กทำให้น้ำไหลเข้าถังช้า

- การเคลื่อนย้าย , ติดตั้ง ต้องระวังไม่ให้ของมีคมกระแทกถัง ซึ่งอาจทำให้ถังชำรุดได้

- ควรติดตั้งให้มีพื้นที่สำหรับเข้าทำงานซ่อมแซมได้สะดวก

- กรณีติตดั้งในที่โล่งมีลมแรง ควรยึดถังกับขาให้แน่นหนา และยึดขาถังกับพื้น และควรมีน้ำเต็มในถังตลอดเวลา เพื่อป้องกันถังล้มเนื่องจากลมแรง

- ถังน้ำสเตนเลสขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 2,000 ลิตร ขึ้นไป) หรือในพื้นทีที่ดินอ่อนมาก ควรเทพื้นซีเมนต์เสริมโครงเหล็กโดยใช้เหล็กเส้นขนาด 6 มม. หรือ 2 หุน ผูกเป็นตารางขนาดประมาณ 20 X 20 cm. โดยเทพื้นหนาประมาณ 8 – 10 cm รองรับด้วย ขนาดกว้าง-ยาวให้ใหญ่พอที่จะตั้งถังได้สะดวก หรืออาจจะเผื่อพื้นที่ตั้งปั๊มน้ำด้วยก็จะดีมาก

การติดตั้งปั๊มน้ำ
เมื่อเราเลือกขนาดปั๊มน้ำได้แล้ว ต่อไปก็คือ ขั้นตอนของการติดตั้งปั๊มน้ำ ซึ่งการติดตั้งปั๊มน้ำที่เหมาะสม เพื่อความสะดวกในการซ่อมแซม ปลอดภัย และทนทาน มีหลักใหญ่ๆดังนี้
1. ควรติดตั้งปั๊มน้ำในที่ร่ม ไม่โดนแดด โดนฝน อาจทำหลังคาคลุมตัวปั๊มน้ำ แต่ที่สำคัญ คือ อากาศต้องถ่ายเทได้สะดวก และสามารถยกออกได้ เมื่อปั๊มมีปัญหา แม้ว่าปั๊มน้ำส่วนใหญ่ จะถูกออกแบบมาให้สามารถติดตั้งภายนอกได้(อายุการใช้งานปกติ) แต่ถ้าเราติดตั้งในร่ม(อายุการใช้งานมากกว่าปกติ) ตัวปั๊มจะอยู่ได้นาน และปลอดภัยมากกว่า
2. ควรติดตั้งปั๊มบนฐานรอง(ฐานรองเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน) ให้ตัวปั๊มอยู่สูงจากพื้นเล็กน้อย น้ำไม่ท่วมขัง จะทำให้ปั๊มมีอายุการใช้งานนานขึ้น ไม่เป็นสนิม และปลอดภัย จากไฟรั่ว
3. ควรติดตั้งปั๊มให้ห่างจากผนังอย่างน้อย 10 เซนติเมตร เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และสามารถซ่อมแซมได้ง่าย
4. ปั๊มน้ำโดยทั่วไปจะมีใบพัดอยู่ที่ด้านท้ายของมอเตอร์ ทำหน้าที่เพื่อลดความร้อนของตัวปั๊ม ดังนั้นจึงควรติดตั้งปั๊มน้ำในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก และควรครอบฝาครอบปั๊มเอาไว้ เพื่อกันเศษใบไม้ เศษกระดาษ หรืออื่นๆ เข้าไปในใบพัด
5. การต่อท่อน้ำ กับปั๊มน้ำ ควรต่อให้ได้ระดับ และได้แนวพอดีกับเกลียว หรือท่อน้ำ อย่าต่อปั๊มน้ำโดยไม่ได้แนว เพราะ อาจจะทำให้ เกิดปัญหา ท่อแตก ท่อร้าว หรือ ปั๊มแตก หรือเกิดรอยร้าวได้ เนื่องจากในขณะที่ปั๊มน้ำทำงานจะมีการสั่นของตัวเครื่องเล็กน้อย ถ้าตั้งท่อไม่ดีอาจทำให้เกิดการงัดเสียหายได้
6. การต่อท่อน้ำ ควรระวังอย่าให้มีเศษสกปรก เศษวัสดุ เศษท่อพีวีซี(ควรตัดด้วยกรรไกรตัดท่อ) เศษเทปพันเกลียว หลุดเข้าไปในท่อ เพราะอาจจะทำให้เกิดอาการติดขัดของใบพัดขณะปั๊มน้ำทำงาน ลูกลอย หรือ วาล์วต่างๆได้
7. ท่อดูด และท่อจ่ายน้ำของปั๊ม ไม่ควรมีขนาดเล็กกว่าขนาดที่ปั๊มน้ำกำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้ปั๊มน้ำไม่สามารถทำงานได้เต็มที่
8. ไม่ควรต่อปั๊มน้ำโดยตรง จากท่อประปา เนื่องจากผิดระเบียบการใช้น้ำของการประปา ควรต่อท่อประปาเข้าถังเก็บน้ำก่อนแล้วใช้ปั๊มน้ำดูดน้ำออกจากถังเก็บ
9. การต่อสายไฟฟ้า
9.1 ควรเลือกขนาดสายไฟที่สามารถรับกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอ ถ้าใช้สายเล็กจะทำให้สายร้อนและละลายได้
9.2 ควรติดตั้งสายไฟที่จุดต่อสายในตัวปั๊ม ไม่ควรใช้การเสียบปล๊ก หรือตัดปลายปลั๊กแล้วต่อสาย
9.3 สายไฟที่ใช้ไม่ควรมีจุดต่อสาย ควรเป็นสายเดียวกันทั้งหมด
9.4 ควรมีชุดเบรกเกอร์ควบคุมปั๊มต่างหาก 1 ชุด เพื่อความปลอดภัย และความสะดวกในการซ่อมแซม
9.5 ถ้าหากมีความจำเป็นต้องเดินสายไฟ ไปยังปั๊มซึ่งอยู่ภายนอกอาคาร ควรเดินโดยการร้อยสายในท่อพี.วี.ซี สีเหลือง

10. ควรทำการติดตั้งด้วยความละเอียด เรียบร้อย ระมัดระวัง โดยช่างที่มีความรู้โดยตรง หรือศึกษาข้อมูลก่อนการติดตั้ง การติดตั้ง และการต่อท่อน้ำ การต่อไฟ นั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่การติดตั้งให้ดี ปลอดภัย เรียบร้อย ต้องใช้ความรู้ความชำนาญ พอสมควร


แหล่งที่มา : www.enjoywithhome.com
จำนวนคนอ่าน : 32341 คน

บทความที่ใกล้เคียงกัน :

รับทำวงกบ ประตู หน้าต่าง

ไม้มงคล 9 ชนิด ที่ใช้ในการยกเสาเอก ก่อสร้างบ้าน

28 มี.ค. 2557
ไม้มงคล 9 ชนิด ที่ใช้ในการยกเสาเอก ก่อสร้างบ้าน

เมื่อมีการสร้างบ้านใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคล ในการสร้างบ้านก็จะมีไม้มงคล 9 ชนิดที่จะต้องใช้ในพิธีการยกเสาเอก ซึ่งไม้มงคลเหล่านี้จะมีชื่อที่เป็น ศิริมงคลต่อเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย    Read more

หลากไอเดียตกแต่งห้องเล็กให้ดูกว้างขึ้น

5 ก.พ. 2556
หลากไอเดียตกแต่งห้องเล็กให้ดูกว้างขึ้น

วันนี้เราสามารถทำให้ห้องเล็กๆ ดูโปร่งโล่งสบายตาน่าอยู่ได้เหมือนกัน ลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ เพื่อปรับให้ห้องดูเหมือนมีเนื้อที่มากกว่าเดิม โดยที่คุณไม่ต้องทุบผนังหรือต่อเติมห้องใหม่เลย    Read more

การเลือกไม้ชนิดต่างๆให้เหมาะกับประโยชน์การทำงาน

5 ก.พ. 2556
การเลือกไม้ชนิดต่างๆให้เหมาะกับประโยชน์การทำงาน

การเลือกไม้ชนิดต่างๆให้เหมาะกับประโยชน์การทำงาน คือ การเลือกตามประเภทของไม้แปรรูป ได้แก่ 1.ไม้เนื้ออ่อน 2.ไม้เนื้อแข็ง 3.ไม้เนื้อแกร่ง มีรายละเอียดดังนี้     Read more

รองพื้นไม่ดี สาเหตุของสีลอกกร่อน

26 ธ.ค. 2555
รองพื้นไม่ดี สาเหตุของสีลอกกร่อน

ต้นทุนของการทาสีนั้น ส่วนใหญ่จะอยู่ในวัสดุสำหรับการปรับสภาพพื้นผิวเก่า(รวมทั้งพื้นผิวใหม่) ได้แก่ ส่วนของน้ำยารองพื้นปูนเก่า(ปูนใหม่) ซึ่งมีลักษณะเป็นเจลใส และสีขาวรองพื้น     Read more

วิธีการตกแต่งบ้านสวยด้วยสี

21 ธ.ค. 2555
วิธีการตกแต่งบ้านสวยด้วยสี

อันดับแรก เพื่อทดสอบดูว่าท่านเป็นคนชอบสีโทนไหน เช่น ถ้าชอบสีขาว คือทำให้บ้านมีความสะอาดและโปร่งสีขาว การตกแต่งอย่างสมบูรณ์ในสีขาวก็เรียกความสนใจกับรูปร่างที่ไม่ซ้ำกันพื้นผิวและลักษณะของนั้นๆทั้งหมด และเราไปดูรายละเอียดสีอื่นๆกัน    Read more
  1   2 3 4 Next
Topics 1 - 5 of 77

ชมไอเดีย "รับทำวงกบ ประตู หน้าต่าง" ทั้งหมด