การเตรียมอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าภายในบ้านหลังน้ำท่วม
 
 
    
   
     
     
   
 

การเตรียมอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าภายในบ้านหลังน้ำท่วม

อุปกรณ์ไฟฟ้า

28 ส.ค. 2557

 

การเตรียมอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าภายในบ้านหลังน้ำท่วม

               การวางระบบไฟฟ้าในอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการเดินสายไฟไม่ว่าจะเป็นการเดินสายไฟแบบลอยหรือแบบฝัง   การวางตำแหน่งของดวงโคม   สวิตซ์ไฟ    ปลั๊กไฟ  ตลอดจนการเดินสายไฟเตรียมไว้สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ    ยิ่งในสภาวะหลังน้ำท่วมต้องใช้ความระมัดระวังในการเตรียมงานระบบไฟฟ้าใบ้านอย่างปลอดภัย  เช่น เครื่องปรับอากาศ  เครื่องทำน้ำร้อน  เครื่องดูดควัน  รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ   เช่น  ตู้เบรกเกอร์ (circuit breaker) หรือเครื่องตัดไฟอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าลัดวงจรขึ้น    การวางตำแหน่งของอุปกรณ์เหล่านี้มักจะถูกระบุไว้ในแบบแปลนของบ้านตั้งแต่เริ่มแรก   ปัญหาอย่างหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นภายหลังและพบเห็นได้บ่อยก็คือ   ตำแหน่งของอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ไม่สอดคล้องกับการใช้งานจริง   โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางตำแหน่งของปลั๊กไฟ   ดังนั้นหากเป็นไปได้ก่อนขั้นตอนของการเดินสายไฟเจ้าของบ้านควรจะมีการทดลองหาตำแหน่งในการจัดวางเฟอร์นิเจอร์   รวมทั้งตำแหน่งของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอย่างคร่าวๆ   เพื่อจะได้ระบุตำแหน่งในการติดตั้งปลั๊กไฟ   หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม   เพราะการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในขั้นตอนนี้ยังสามารถทำได้โดยง่ายถือว่ายอมเสียเวลาในตอนต้นสักเล็กน้อย   จะช่วยให้ท่านได้รับประโยชน์ใช้สอยอย่างเต็มที่

  สำหรับอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า  อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน  ได้แก่    ฟิวส์   เซอร์กิตเบรคเกอร์ และรีเลย์ป้องกัน

 

ฟิวส์

      เป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินและป้องกันการลัดวงจรฟิวส์นี้  จะต่ออันดับอยู่กับวงจรไฟฟ้า และจะหลอมละลายเื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเกินพิกัดหรือลัดวงจร ฟิวส์นี้มีคุณสมบัติที่ตัดกระแสลัดวงจรได้ถึงพิกัดสูงสุด อีกทั้งมีคุณสมบัติสามารถจำกัดค่ากระแสลัดวงจร โดยให้กระแสไหลผ่านฟิวส์ต่ำกว่าค่ากระแสลัดวงจรที่จะขึ้นถึงสูงสุด นั้นก็คือฟิวส์จำกัดกระแส

 

เซอร์กิตเบรคเกอร์

       เป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินและป้องกันการลัดวงจรเช่นเดียวกับฟิวส์ เซอร์กิตเบรคเกอร์นี้จะทำงานด้วยกลไกลการตัดวงจรโดยอัตโนมัติ เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลเกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ กลไกลการตัดวงจรก็จะสั่งให้เซอร์กิตเบรคเกอร์ตัดวงจรออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ส่วนการลับซ้ำอาจบังคับด้วยมือ (manual operated) หรือสั่งลับซ้ำอัตโนมัติด้วยรีเลย์ชนิดลับซ้ำ (reclosing relay

 

รีเลย์ป้องกัน 
       ในขณะที่ระบบไฟฟ้าเกินฟอลต์ขึ้น จำเป็นต้องตัดวงจรไฟฟ้าออกจากระบบด้วยความเร็วสูง ทั้งนี้เพื่อลดอันตรายและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบดันนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ควบคุึมและอุปกรณ์ป้องกัน พร้อมทั้งค้นหาสภาพผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบ เพื่อสั่งการใ้ห้เซอร์กิตเบรคเกอร์ตัดวงจรด้วยความเร็วสูงโดยอัตโนมัติ เราเรียกอุปกรณ์ควบคุมการป้องกันนี้ว่า "รีเลย์ป้องกัน" ดังรูป ออยล์เซอร์กิตเบรคเกอร์ (OCB) จะตัดวงจรไฟฟ้าโดยอัตโนมัติตามคำสั่งของรีเลย์ สำหรับหม้อแปลงกระแส (CT) และหม้อแปลงแรงดัน (PT) จะทำการถ่ายทอดกระแสและแรงดันส่งไปสู่ยังรีเลย์ ส่วนรีเลย์ทำหน้าที่ตรวจจับความผิดปกติของกระแสและแรงดันอันเนื่องมาจากความผิดปกติของระบบไฟฟ้า แบตเตอรี่เป็นตัวป้อนกำลังงานไฟฟ้าไปยังระบบรีเลย์ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยระบบสื่อสารในการป้องกัน

 


แหล่งที่มา : HomeDecorThai.com
จำนวนคนอ่าน : 17082 คน

บทความที่ใกล้เคียงกัน : อุปกรณ์ไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้า

จำหน่ายกระเบื้องพิมพ์ลาย

ตรวจรั้วบ้านหลังน้ำลด

28 ส.ค. 2557
ตรวจรั้วบ้านหลังน้ำลด

ยามน้ำท่วม ดินที่ฐานรั้วอาจจะอ่อนตัวลง ความสามารถในการรับน้ำหนักอาจจะน้อยลง หรือระดับที่ดินในบ้านกับนอกบ้านมีระดับแตกต่างกัน เมื่อน้ำที่ท่วมลดลงอาจจะเกิดแรงดูดทำให้รั้วเอียงได้ หรือในขณะที่น้ำท่วมรั้วอาจต้องทำหน้าที่เป็น เขื่อน ต้องรับน้ำหนักน้ำเป็นอย่างมาก ความสามารถในการรับน้ำหนักอาจ ครากความแข็งแรงลดลง ดังนั้นเพื่อความมั่นใจควรตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไข    Read more

ปรับปรุงสวนอย่างไร หลังถูกน้ำท่วม

28 ส.ค. 2557
ปรับปรุงสวนอย่างไร หลังถูกน้ำท่วม

ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ แม้จะต้องใช้เวลาบ้าง อย่าถึงกับท้อแท้ไม่ทำอะไรเลย สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจึงจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง เริ่มแรก เมื่อน้ำลด พื้นดินในบริเวณบ้านยังเปียกและอ่อนตัวอยู่ ต้นไม้บางต้น (ไม้ใหญ่) อาจรอด แต่บางต้นอาจตาย     Read more

วิธีช่วยต้นไม้หลังโดนน้ำท่วม...

28 ส.ค. 2557
วิธีช่วยต้นไม้หลังโดนน้ำท่วม...

น้ำท่วมคราวนี้คร่าชีวิตต้นไม้ไปมากมาย ทั้งพืชทางเศรษฐกิจและพืชที่เราปลูกกันไว้ในบ้าน หากบ้านใดน้ำท่วมเป็นเวลานาน ต้นไม้ต้นหญ้าขนาดเล็ก จะต้องตายหมดแน่นอน เรามีแนวทางแก้ไขมาฟังกันทางนี้ค่ะ    Read more

วิธีเตรียมระบบไฟฟ้าสำหรับบ้านที่น้ำท่วม

28 ส.ค. 2557
วิธีเตรียมระบบไฟฟ้าสำหรับบ้านที่น้ำท่วม

ระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งที่มีอันตรายมาก สำหรับบ้านที่น้ำท่วมเป็นประจำ ควรเตรียมระบบไฟฟ้าใหม่ เพื่อความปลอดภัยของคนในบ้านจึงต้องมีการจัดการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้รอบคอบและระมัดระวังที่สุด ดังนี้    Read more

การเตรียมอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าภายในบ้านหลังน้ำท่วม

28 ส.ค. 2557
การเตรียมอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าภายในบ้านหลังน้ำท่วม

การวางระบบไฟฟ้าในอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการเดินสายไฟไม่ว่าจะเป็นการเดินสายไฟแบบลอยหรือแบบฝัง การวางตำแหน่งของ ดวงโคม สวิตซ์ไฟ ปลั๊กไฟ ตลอดจนการเดินสายไฟเตรียมไว้สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ยิ่งในสภาวะหลังน้ำท่วมต้องใช้ความระมัดระวังในการเตรียมงานระบบไฟฟ้าใบ้านอย่างปลอดภัย    Read more
  1   2 3 4 Next
Topics 1 - 5 of 27

ชมไอเดีย "จำหน่ายกระเบื้องพิมพ์ลาย" ทั้งหมด