ข้อควรระวัง ปลูกต้นไม้ในบ้าน
 
 
    
   
     
     
   
 

ข้อควรระวัง ปลูกต้นไม้ในบ้าน

ปลูกต้นไม้ในอาคาร

7 ก.พ. 2560
ข้อควรระวัง สำหรับการปลูกต้นไม้ไว้ในบ้าน

ต้นไม้ก็ไม่ต่างจากคน ต้องการการดูแล เอาใจใส่ การจะเลือกปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านไม่ใช่แค่ซื้อมาวางแล้วจบ ต้องมีการดูแล รดน้ำ ใส่ปุ๋ย วันนี้ Homedecorthai นำข้อควรระวังและเตรียมตัวสำหรับการปลูกต้นไม้ข้างในบ้านมาฝากกันครับ

1.มองหาที่ที่จะจัดวางต้นไม้ จัดการเคลียร์พื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ไว้ก่อนที่จะซื้อ เพื่อที่เวลาซื้อต้นไม้ เราจะได้ซื้อได้ถูกกับที่ที่เตรียมไว้เป็นในร่ม หรือกลางแจ้ง ไม้ที่เลือกก็ต้องดูว่าเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดอย่างไหน หรือแม้กระทั่งใช้วางหรือแขวน 

2.เมื่อเตรียมพื้นที่แล้ว ขั้นต่อไปคือ การเลือกหาสถานที่ซื้อต้นไม้ แนะนำว่าควรซื้อจากร้านที่ดูแล้วน่าเชื่อถือ หรือจากสวนโดยตรง เลือกต้นไม้ที่ไม่มีตำหนิ หรือไม่ช้ำ เพราะกว่าจะนำกลับมาบ้านและลงกระถางจะทำให้ต้นไม้นั้นตายได้ง่าย แต่ถ้าหากเป็นไม้ดอกควรเลือกต้นที่มีดอกตูมเต็มที่ยังไม่บาน เพราะเมื่อเรานำมาปลูกเราก็จะเห็นดอกบาน แต่ถ้าเป็นต้นที่มีดอกบานอยู่ เมื่อนำกลับมาปลูกดอกนั้นก็จะเริ่มเหี่ยว
3.หากการซื้อต้นไม้นี้เป็นครั้งแรกของคุณ คุณควรเลือกต้นไม้ที่ทนทานนิดหนึ่ง ตายยากหน่อย จะได้เป็นกำลังใจในการปลูกต้นอื่นๆ เมื่อได้ต้นไม้แล้วคุณควรที่จะศึกษาด้วยว่าต้นไม้นี้จะต้องดูแลอย่างไร จะต้องรู้ตั้งแต่ว่าดินที่ใช้ปลูกจะต้องเป็นดินประเภทไหน ต้นไม้นี้ชอบแสงแดดจัดหรือรำไร การรดน้ำจะต้องรดมาก รดทุกวัน หรือรดน้อย 3 วันรดครั้ง รวมไปถึงการให้ปุ๋ย

ข้อควรระวัง ปลูกต้นไม้ไว้ในบ้าน

Photo: http://lanuovaecologia.it

4.เมื่อย้ายที่อยู่ให้ต้นไม้ สิ่งที่ควรระวังอย่างยิ่งคือ ควรขนเวลาเช้า หรือเย็น และใช้รถขนที่มีหลังคา หรือตาข่ายสำหรับบังลมและแดด ควรยึดหรือผูกต้นไม้ใว้กับรถหรือที่ยึด เพื่อไม่ให้ล้ม หรือ ตะแคง และเมื่อถึงที่หมายแล้วควรวางต้นไม้พักไว้เฉยๆ ก่อน และ เพื่อปรับสภาพภูมิอากาศ ให้กับต้นไม้...แหมม เหมือนเลี้ยงปลาเชียว แต่เป็นเรื่องจริง จากนั้นค่อยรดน้ำ และย้ายต่อไป มีข้อแนะนำนิดหนึ่ง หากที่ที่จะวางคือภายในอาคาร ในระยะแรกเมื่อได้ต้นไม้มา ควรวางต้นไม้ในที่ร่ม มีอากาศถ่ายเทได้ดี สัก 2-3 สัปดาห์ให้ต้นไม้แข็งแรง ก่อนนำไปวางในที่ที่ต้องการ
5.สิ่งที่ต้องระวังของสถานที่ตั้ง ไม่ควรตั้งกระถางต้นไม้ในที่ที่ลมพัดแรงๆ หรือที่มีไอร้อน วางต้นไม้ตามความต้องการแสงของแต่ละต้น หากต้องการแสงมากก็วางแถวๆ ประตู หรือ ต้องการแสงน้อยวางใกล้หน้าต่าง ต้นไม้บางชนิดต้องการแค่แสงจากแสงไฟก็พอ
6.ต้นไม้สับเปลี่ยน ควรมีต้นไม้สำหรับสับเปลี่ยนอย่างน้อย 2 ชุด เมื่อวางต้นไม้ตามจุดต่างๆ สักระยะหนึ่ง ต้นไม้เมื่ออยู่ในอาคารนานๆ จะโทรม ควรเปลี่ยนอีกชุด เพื่อให้ชุดที่เริ่มโทรมนำไปรับอากาศและแดดรำไร ให้ฟื้นตัวค่ะ รวมถึงให้ปุ๋ยด้วย ควรให้ปุ๋ยทุก 3 เดือน แล้วแต่ความต้องการของต้นไม้แต่ละชนิด

ข้อควรระวัง จัดสวนไว้ข้างในบ้าน

Photo:http://inhabitat.com

7.การรดน้ำต้นไม้ การรดน้ำต้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรระวัง ตั้งแต่น้ำที่ใช้ควรเป็นน้ำไม่ร้อน หรือเย็น เกินไป ควรรดน้ำในตอนเช้า หรือตอนเย็นเท่านั้น ไม่ควรรดตอนแดดจัด ควรรดที่โคนต้น ไม่รดตรงๆ กับดอก หรือ ใบ อันนี้แล้วแต่ความชอบน้ำของต้นไม้แต่ละชนิดด้วย บางชนิดต้องรดที่โคนต้น หรือที่ดินเท่านั้น ในขณะที่บางต้นให้ใช้กระถางแช่ลงในอ่างน้ำให้น้ำซึมขึ้นมา เพื่อไม่ให้ดินแฉะเกินไป หรือให้ต้นไม้รับน้ำโดยตรง
8. ทำหลักให้กับต้นไม้ยึดเกาะ หากต้นไม้ที่นำมาปลูกยังมีอายุน้อย ลำต้นจะมีความอ่อนตัวและยืดหยุ่นสูงดังนั้นการทำหลักให้ยึดเกาะจะช่วยจัดทรงของต้นไม้ให้ดูดีขึ้นด้วย แต่ควรระวังไม่ให้หลักปักโดนรากของต้นไม้ด้วย
9.การดูแลรักษา เริ่มตั้งแต่ การตัดแต่งกิ่งให้ได้พุ่ม หรือขนาดตามต้องการแล้วยังเป็นการช่วยไม่ให้ต้นไม้รกอีกด้วยเพราะหากบริเวณที่ปลูกต้นไม้รกอาจเป้นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานได้ ซึ่งห้ามไม่ควรใช้ยาปราบศัตรูพืชกับต้นไม้ในอาคาร เพราะจะระเหยอยู่ภายในอาคาร ทำให้เราจะเป็นผู้สูดดมมากว่าแมลง

ข้อควรระวัง ในการปลูกต้นไม้ไว้ข้างในบ้าน

Photo:www.pinterest.com

10.สังเกตุความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของต้นไม้ การที่ต้นไม้แต่ละต้นมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ นั้น จะเป็นเครื่องวัดความอุดมสมบูรณ์ของตนไม้ได้อีกด้วยว่า ที่เราให้ปุ๋ย รดน้ำนั้นเหมาะแก่เค้าหรือไม่ ลองสังเกตุดูว่า
- ต้นไม้เอียงไปด้านหนึ่ง คือ การที่ต้นไม้รับแสงเพียงด้านเดียว
แก้ไขโดย หันอีกด้าน หรือค่อยหมุนกระถาง
- ต้นไม้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว คือ ได้รับปุ๋ยมากเกินไป
แก้ไขโดย ลดปริมาณปุ๋ยให้น้อยลง
- ขอบใบเป็นสีเหลือง แล้วค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล และก้านค่อยๆ แห้งไป คือ การที่ต้นไม้ขาดน้ำ หรือ น้ำน้อยเกินไป
แก้ไขโดย รดน้ำให้เพียงพอ และสม่ำเสมอ
- ขอบใบเป็นสีน้ำตาล โคนใบเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วหลุดร่วง คือ การที่ต้นไม้ได้น้ำมากเกินไป
แก้ไขโดย ลดปริมาณน้ำลง และควรพรวนดินให้ร่วน เนื่องจากให้ร่วนเนื่องจากดินบางจุดอาจแข็งทำให้น้ำไม่ซึ่มผ่าน
- ใบเริ่มเหลือง แต่กิ่งก้านยังเขียว ยอดใบแคระแกรน คือ การที่ต้นไม้ขาดปุ๋ย
แก้ไขโดย การใส่ปุ๋ย แต่ต้องใส่ในปริมาณที่พอเหมาะ และหากเป็นปุ๋ยแบบละลายน้ำแล้วฉีด พ่น หรือรด เมื่อให้ปุ๋ยแล้วควรที่จะ รดน้ำตามอีกครั้งเพื่อชะล้างปุ๋ยที่ตกค้างตามใบ จะทำให้ใบไหม้ได้

ติดตามข้อมูลดีๆ จาก Homedecorthai ได้ที่
www.homedecorthai.com
FB: www.facebook.com/HomeDecorThaiOfficial
IG:homedecorthai (www.instagram.com/homedecorthai)

แหล่งที่มา : www.bareo-isyss.com
จำนวนคนอ่าน : 1651 คน

บทความที่ใกล้เคียงกัน : ปลูกต้นไม้ในอาคาร

ไอเดียมาใหม่ใน"Graden Trick"

Graden Trick

ต้นไม้เสริมบารมี

15 มิ.ย. 2560
ต้นไม้เสริมบารมี

ต้นไม้เสริมบารมี ชนิดไหนดีควรมีปลูกไว้ที่บ้านใหม่ของคุณไปดูกัน    Read more

เรื่องน่ารู้การตัดหญ้าชนิดต่าง ๆ

9 มิ.ย. 2560
เรื่องน่ารู้การตัดหญ้าชนิดต่าง ๆ

หลายท่านเข้าใจผิดว่า ปลูกหญ้ายังไงก็ต้องสวย ไม่ต้องใส่ใจมากนัก แต่ในความเป็นจริงนั้น ถ้าหากต้องการให้พื้นสนามเรียบเนียนเหมือนสนามกอล์ฟ ก็ไม่ง่ายนักที่จะทำได้แบบนั้น ดังนั้นการบำรุงรักษา ตัดแต่งหญ้าให้สวยงาม จึงเป็นเรื่องจำเป็นไม้แพ้กับการดูแลต้นไม้ชนิดอื่น ๆ เลย     Read more

ข้อควรระวัง ปลูกต้นไม้ในบ้าน

7 ก.พ. 2560
ข้อควรระวัง ปลูกต้นไม้ในบ้าน

ต้นไม้ก็ไม่ต่างจากคน ต้องการการดูแล เอาใจใส่ การจะเลือกปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านไม่ใช่แค่ซื้อมาวางแล้วจบ ต้องมีการดูแล รดน้ำ ใส่ปุ๋ย วันนี้ Homedecorthai นำข้อควรระวังและเตรียมตัวสำหรับการปลูกต้นไม้ข้างในบ้านมาฝากกันครับ     Read more

รู้หรือไม่ ใช้น้ำแข็งแทนการรดน้ำต้นไม้ได้ด้วย

9 ก.ย. 2559
รู้หรือไม่ ใช้น้ำแข็งแทนการรดน้ำต้นไม้ได้ด้วย

รู้หรือไม่ ใช้น้ำแข็งแทนการรดน้ำต้นไม้ได้ด้วย น้ำแข็งที่เราใช้กินกันนี่แหละครับ รู้หรือไม่ว่าใช้รดน้ำต้นไม้ได้ด้วย แต่วิธีนี้อาจจะเหมาะกับต้นไม้ที่เราปลูกในกระถางเล็กๆ ที่แขวนไว้สูง หรือวางไว้ตามโต๊ะหลังตู้ หรือตามมุมต่างๆ ที่เรารดน้ำลำบาก และน้ำหกเลอะเทอะ    Read more

เปลี่ยนสวนเก่าให้สวยดังเดิม

2 มิ.ย. 2559
เปลี่ยนสวนเก่าให้สวยดังเดิม

เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาเสมอคือ สวนโทรม ทั้งด้วยจากแรงลมและแรงกัดเซาะของน้ำฝน รวมถึงต้นไม้ที่เกิดโรครากเน่าเนื่องจากดินระบายน้ำไม่ทัน สำหรับคนรักสวนแล้วฤดูนี้เป็นช่วงที่ต้องทำนุบำรุงกันอย่างดีเลยทีเดียว    Read more

ชมไอเดีย "Graden Trick" ทั้งหมด