จัดวางโต๊ะทำงานของพนักงานตามหลักฮวงจุ้ยสำนักรูปลักษณ์
 
 
    
   
     
     
   

จัดวางโต๊ะทำงานของพนักงานตามหลักฮวงจุ้ยสำนักรูปลักษณ์

จัดวางโต๊ะทำงานของพนักงานตามหลักฮวงจุ้ยภายในสำนักงาน
     ตามหลักฮวงจุ้ยถือว่าห้องผู้บริหารเป็นห้องที่สำคัญที่สุดจะต้องจัดวางให้ถูกตำแหน่งเพราะโชคชะตาทั้งหมดของบริษัทจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่นั่งทำงานของผู้บริหารโต๊ะทำงานและเก้าอี้ของผู้บริหารต้องใหญ่และมั่นคงและการจัดกับสิ่งอื่นๆ มีดังต่อไปนี้

     1.ไม่ควรจัดวางโต๊ะในลักษณะหันหลังให้แก่ ประตู ไม่ว่าจะเป็นประตูทางเข้า ประตูหนีไฟ หรือประตูหลัง  เพราะการนั่งหันหลังให้ประตูทางเข้าทำให้พนักงานไม่สามารถมองเห็นผู้ที่จะเข้ามาในห้องได้ นอกจากนั้นการนั่งหันหลังให้กับประตูทุกชนิดคือการเรียกหาความเดือดร้อนทำให้เกิดโชคร้าย เช่น พนักงานที่นั่งหันหลังให้ประตู อาจพบกับความล้มเหลวในการทำงานจนโดนลดตำแหน่ง หรืออาจต้องออกจากงานการจัดวางโต๊ะที่ดีต้องตั้งหันไปทางด้านประตูทางเข้าซึ่งเป็นการแสดงถึงความก้าวหน้าและเปิดเผย และการจัดวางโต๊ะควรจัดวางให้อยู่ในทิศทางเดียวกันทั้งห้องจึงจะเป็นมงคล ดังในรูปต่อไปนี้
 
     2.พนักงานที่นั่งทำงานใกล้กับประตูห้องทำงาน มักจะเลิกงานก่อนเวลาเลิกงานปกติ และหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำงานเกินเวลา  เพราะพนักงานเหล่านั้นจะให้ความสนใจกับประตูมากเกินไป และมักคิดแต่จะกลับบ้าน ทางแก้ไขก็คือ ให้ติดกระจกเงาไว้ที่ฝั่งตรงข้ามกับประตูเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของ พนักงานของพนักงานให้ห่างจากประตูห้องทำงาน ดังในรูป
         3. ไม่ควรหันหน้าโต๊ะทำงานของพนักงานเข้าหากำแพง เพราะจะทำให้พนักงานขาดความคิดสร้างสรรค์ ไม่ได้รับ การเลื่อนตำแหน่ง ซึ่งเป็นผลที่ไม่ดีต่อการทำงาน จึงควรให้โต๊ะทำงานของ พนักงานหันหน้าหนีออกจากผนังห้อง เพื่อให้พนักงานมองเห็นภาพตรงประตูได้อย่างชัดเจน ดังในรูปต่อไปนี้

 
        4.ไม่ควรวางโต๊ะทำงานของพนักงานแบบหันหน้าชนกัน เพราะจะทำให้มัวแต่พูดคุยกันจนขาดสมาธิในการทำงาน ดังในรูป
 
        5.ไม่ควรวางโต๊ะพนักงานในแนวที่ตรงกับประตุ โดยตรงเพราะเป็นตำแหน่งชี่พิฆาต ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรที่จะมีฉากกั้นโต๊ะที่ดี   การนั่งตรงกับประตูโดยไม่มีฉากกั้นอาจทำให้พนักงานมีปัญหาเรื่องการงานหรือ มีปัญหาเรื่องสุขภาพ   และตามหลักฮวงจุ้ยที่ว่า “ขวาต้องมั่นคง หลังต้องแน่น “โต๊ะพนักงานที่ดีควรอยู่ชิดกำแพงด้านหนึ่งและด้านหลังควรมีที่พักพิงเช่น กำแพงหรือตู้เอกสารใบใหญ่ ดังในรูป
 

6.โต๊ะของพนักงานควรหลีกเลี่ยงมุมเสา ซึ่งมีลักษณะเป็นเหลี่ยมพุ่งเข้าหา ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลัง เพราะเป็นตำแหน่งชี่พิฆาตโดยตรง ดังในรูป