กำจัดปลวก และวิธีป้องกัน
 
 
   
   
     
     
   
 

กำจัดปลวก และวิธีป้องกัน

10 ก.ค. 2556

กำจัดปลวก และวิธีป้องกัน

บ้านเรือนไทย
        การป้องกันและกำจัดปลวก มีอยู่หลายวิธีแต่วิธีที่ใช้กันได้ผลดีที่สุดระบบExterra เนื่องจากได้ผล100% และไม่มีสารเคมีตกค้างภายในบ้าน แต่ราคาค่อนข้างสูงกว่าการใช้สารเคมี และการใช้สารเคมีป้องกันปลวกนั้นสารเคมีที่เลือกใช้ต้องได้รับการจดทะเบียน จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข เพราะได้ผ่านการตรวจสอบว่ามีความปลอดภัยต่อคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม สำหรับการป้องกันและกำจัดปลวกสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้

บ้าน/อาคารอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

สามารถใช้ระบบการป้องกัน และ กำจัดปลวก ดังนี้
         1.1 Pipe Treatment System  เป็นระบบ การวางท่อ  (Chemical pipe) 
การป้องกันปลวก ใต้อาคารตามบริเวณห้องต่าง ๆ ตามแนวคานคอดิน และ อัดน้ำยาเคมีผ่านท่อ  โดยใช้เครื่องมืออัดแรงดันสูง  และ ฉีดน้ำยาเคลือบผิวดิน ใต้อาคาร เพื่อทำให้ผิวดินส่วนนั้นเป็นพิษเกินกว่า ปลวก จะอาศัยอยู่ หรือแทรกตัวผ่านเข้ามาทำลายตัวอาคารได้ โดยเริ่มปฏิบัติงานหลังจากขึ้นคานคอดินเรียบร้อยแล้ว และควรจะปรับหน้าดินก่อน การอัดและสเปรย์เคมีลงดินต้องครอบคลุม พื้นที่ทุกจุดของบ้าน/อาคาร รวมทั้งพื้นที่รอบๆตัวบ้านด้วยเพื่อป้องกันปลวก เข้ามาสู่บ้าน/อาคารจากส่วนใดส่วนหนึ่งของตัว บ้านหรืออาคาร
        

         1.2 Soil Treatment System เป็นระบบ ป้องกันปลวก 
โดยการอัดน้ำยาเคมีเคมี ป้องกัน ปลวก ลงดินก่อนเทพื้นคอนกรีตชั้นล่างระหว่างก่อสร้างหลังจากการ ถมดินทราย ชั้นสุดท้ายจนแน่นเตรียมพร้อมสำหรับเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กก่อนที่จะเทคอนกรีตหล่อพื้นอาคารหรือก่อนปูแผ่นพื้นอาคาร การอัดและสเปรย์เคมี ลงดินต้องครอบคลุมพื้นที่ทุกจุดของตัวบ้าน หรือ อาคาร รวมทั้งพื้นที่รอบ ๆ ตัว บ้านหรืออาคาร ด้วย เพื่อป้องกันเข้ามาสู่บ้านหรืออาคารจากส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวบ้านหรืออาคารได้

การเตรียมพื้นที่ก่อสร้างสำหรับป้องกันปลวก

 • จัดเก็บหรือทำลายเศษไม้แบบก่อสร้าง ตอไม้หรือวัสดุอื่น ๆ ที่เป็นอาหารของ ปลวก หรือ ปลวก สามารถทำทางเดินขึ้นสู่ตัวบ้านหรืออาคารได้
 • พื้นที่ไม่ควรจะมีน้ำขัง ซึ่งจะมีผลกับระดับความเข้มข้นหรือความเป็นพิษของสารเคมีทำให้ความมีพิษต่ำลง
 • การอัดหรือสเปรย์เคมีไม่ควรปฏิบัติในขณะที่มีฝนตกซึ่งจะมีผลกับระดับความเข้นข้นหรือความเป็นพิษของสารเคมีเช่นเดียวกัน

บ้าน/อาคารอยู่หลังการก่อสร้าง

สามารถใช้ระบบ การป้องกันและกำจัดปลวก ดังนี้
 2.1 ระบบ Baiting system   หรือ ระบบการตรวจจับและเหยื่อล่อปลวกในบริษัทของเราขอเสนอระบบตรวจจับเหยื่อล่อปลวกเอ็กซ์เทอร์ร่า ( Exterra) ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 • เป็นวิธีการกำจัดปลวกด้วยเหยื่อกำจัดปลวก หรือ Interception and Baiting System ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้เคมีฉีดพ่นทั่วไป
 • สถานีเหยื่อล่อปลวกมีขนาดใหญ่  สามารถในการตรวจจับและกำจัดปลวกได้ดีกว่าระบบเหยื่อล่ออื่น ๆ
 • มี สาร "FOCUS" ในสถานีเหยื่อล่อปลวก จะปล่อยก๊าส คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพื่อดึงดูดปลวกเข้าสู่กับดัก ทำให้สามารถกำจัดปลวกได้ดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปลวกไม่รู้ตัว
 • ไม่มีการรบกวนปลวกที่มาสู่กับดักทำให้สามารถกำจัดปลวกได้ดี  และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปลวกไม่รู้ตัว
 • ผลิตภัณฑ์ระบบเหยื่อล่อนี้ไม่จัดเป็นสารอันตรายตามเกณฑ์ของ NOHSC  (National Occupational Health and Safety Commission)  ประเทศออสเตรเลีย และได้รับอนญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขเลขที่ 469/2551 และ ใบอนุญาตจากEPA สหรัฐอเมริกา

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. เป็นการสร้างเขตป้องกันปลวกรอบ  ๆ ตัวบ้านคุณปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม เนื่องจากไม่มีสารเคมีตกค้างภายในบ้านและพื้นดิน เป็นระบบ กำจัดปลวก ปลอดภัยที่สุดในปัจจุบัน   
 2. ไม่มีการฉีดสารเคมีใด ๆ ในการตรวจเช็คระหว่างปี
 3. เป็นการป้องกันปลวก ในระยะยาว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เป็นการกำจัดปลวกได้ผล 100 %

(สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ สามารถศึกษาได้จากหัวข้อ Exterra)

2.2  Post Treatment System เป็นการเจาะพื้นอัดน้ำยาลงดินใต้พื้นบ้านหรืออาคาร หลังจากการเทคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหรืออาคารที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ การเจาะพื้นต้องเจาะภายในบ้านและรอบ ๆ บริเวณบ้านโดยเฉพาะจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเข้าทำลายของ ปลวก เช่น ใต้บันได ห้องเก็บของบริเวณบิ้วท์อิน วงกบประตู หน้าต่าง เป็นต้น รวมทั้งการ อัดและสเปรย์เคมี ในส่วนปล่องท่อน้ำทิ้ง ปล่องท่อชาร์ป เสาหลอก บริเวณฝ้า การปฏิบัติงานดูแลภายในบ้านชั้นล่าง บน รอบตัวบ้าน สนามหญ้า บริเวณกำแพงบ้าน บริเวณ หน้าบ้าน ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมทั้งตัวบ้านและนอกบ้าน เพื่อ ป้องกัน ปลวก เข้าสู่ตัวบ้านและอาคารได้  

การเตรียมเพื่องานอัดน้ำยาเคมีลงดินภายในบ้าน

 • จัดเก็บอาหารหรือเครื่องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารให้มิดชิด
 • จัดเก็บเอกสาร หนังสือเครื่องมือ เครื่องใช้อื่น ๆ ที่ไม่สามารถทนต่อสารเคมีได้
 • จัดเก็บเสื้อผ้า หรืออื่น ๆ ซึ่งอาจปนเปื้อนน้ำยาเคมีได้
ข้อแนะนำ
 • การนำดินเข้ามาถมหรือเพิ่มเติมหน้าดินในบริเวณบ้านจะต้องปรับระดับและสเปรย์น้ำยาเคมีป้องกันปลวกก่อนทุกครั้ง
 • ระบบน้ำทิ้งหรือปล่องท่อชาร์ป หรือเสาหลอก ภายในบ้านหรืออาคารควรจะปิดด้วยซีเมนต์ให้มิดชิด บริเวณพื้นผิวดินเพื่อป้องกันเข้ามาสู่ตัวบ้านหรืออาคาร
 • ภายในบ้านระบบฝ้าชั้นล่าง หรือชั้นบน ควรจะมีช่องเปิดได้เพื่อป้องกันการมีปัญหาระบบน้ำรั่วหรือมี ปลวก ขึ้นสามารถเปิดดูได้
 • ผนังบ้าน(อิฐบล็อก)หรือส่วนประกอบอื่น ๆ จะต้องมีช่องว่างให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยได้ยิ่งดี เนื่องจาก ปลวก สามารถเข้ามาสู่บ้านหรืออาคารไม้จากช่องว่างดังกล่าว
 • การตกแต่งบ้านเพิ่มเติมหรือบิ้วท์อิน ไม้ที่นำมาควรทาหรือชุบน้ำยา ปลวก ป้องกันปลวก ก่อนเข้ามาติดตั้งภายในบ้าน
 • การซื้อต้นไม้หรือกระถางต้นไม้เข้ามาตกแต่งหน้าบ้านเพื่มเติมจะต้องตรวจดูให้ละเอียดเพื่อป้องกัน ปลวก ติดเข้ามากับต้นไม้หรือกระถางต้นไม้

 


 


แหล่งที่มา : www.powerpestgroup.com
จำนวนคนอ่าน : 23055 คน

ไอเดียมาใหม่ใน"บริษัทรับสร้างบ้าน"

บริษัทรับสร้างบ้าน

โซฟาเก๋ๆ กับการจัดวางในพื้นที่เล็กๆ

24 ต.ค. 2557
โซฟาเก๋ๆ กับการจัดวางในพื้นที่เล็กๆ

วันนี้เอาใจคนชอบแต่งบ้าน โดยเฉพาะบ้านที่มีพื้นที่ไม่ใหญ่มากหรือห้องชุดที่มีพื้นที่ใช้สอยจำกัด ด้วยการใช้โซฟาขนาดเล็กแบบเก๋ๆ ลองไปดูกันดีกว่า ว่าจะช่วยให้ห้องดูสวยเด่น น่าอยู่ขึ้นมาขนาดไหน    Read more

ชมบ้านคุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์

24 ต.ค. 2557
ชมบ้านคุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์

บ้าน เป็นคำง่ายๆ ที่เรารับรู้ได้ถึงความอบอุ่น และกับวลีสั้นๆ ที่ว่า กลับบ้านกัน ได้ฟังคราใดก็ชื่นใจทุกครั้ง นั่นเป็นความนึกคิดของฉันเมื่อเห็นป้ายชื่อบ้าน come home หลังนี้ มาชมกันค่ะ    Read more

แต่งห้องสวยตามสไตล์ Interior

11 ก.ย. 2557
แต่งห้องสวยตามสไตล์ Interior

การแต่งห้องตามสไตล์ Interior คือการดีไซน์อันสวยเก๋ที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างแสงสว่างจากด้านนอกและกำแพงสีฟ้าที่มาจากสีของท้องฟ้าด้านนอกและแม่น้ำที่อยู่ไกลออกไป ทำให้ได้ชมวิวทิวทัศน์ สูดอากาศได้อย่างเต็มปอดทีเดียว    Read more

6 วิธีแต่งบ้านให้น่าหลงใหล

11 ก.ย. 2557
6 วิธีแต่งบ้านให้น่าหลงใหล

สำหรับคนที่ชื่นชอบในการตกแต่งบ้าน วันนี้เราวิธีและเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการตกแต่งบ้านให้น่าอยู่น่าหลงใหลมาฝากกัน มาดูกันทางนี้เลยค่ะ    Read more

เทคนิคการทาสีบ้านหลังเก่าให้ดูใหม่

4 ส.ค. 2557
เทคนิคการทาสีบ้านหลังเก่าให้ดูใหม่

ควรจะถือโอกาสนี้สร้างความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวด้วยการช่วยกันทาสีบ้านหลังเก่าให้ดูใหม่ ก็ดีไปอีกแบบ แต่ก่อนที่จะเริ่มลงมือทาสีบ้านเรานั้น มาทำความรู้จักกับสีชนิดต่างๆ กันสักเล็กน้อยก่อนดีกว่าคุณจะได้เลือกใช้สีให้เหมาะสมกับงานในสภาพต่างๆ    Read more
  1   2 3 4 Next
Topics 1 - 5 of 37

ชมไอเดีย "บริษัทรับสร้างบ้าน" ทั้งหมด