รวบรวมเหตุการณ์แผ่นดินไหว เชียงราย 6.3 ริกเตอร์และข้อควรรู้เมื่อเกิดแผ่นดินไหว
 
 
    
   
     
     
   
 

รวบรวมเหตุการณ์แผ่นดินไหว เชียงราย 6.3 ริกเตอร์และข้อควรรู้เมื่อเกิดแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว

6 พ.ค. 2557

รวบรวมเหตุการณ์แผ่นดินไหว เชียงราย 6.3 ริกเตอร์

และข้อควรรู้เมื่อเกิดแผ่นดินไหว

   

       แผ่นดินไหวภาคเหนือที่เกิดขึ้น เมื่อเย็นวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เกิดจากรอยเลื่อนพะเยา แต่ยังต้องเฝ้าระวังรอยเลื่อยอื่น ๆ ที่มีโอกาสขยับตามได้ด้วยเช่นกัน ลองมาดูกันว่า ในประเทศไทยมีรอยเลื่อนอะไรที่ต้องเฝ้าระวังอีกบ้าง

          เหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 6.3 แมกนิจูด (อ้างอิงจากกรมอุตุนิยมวิทยา) ที่เกิดขึ้นในภาคเหนือเมื่อช่วงเย็นวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 สร้างความตื่นตระหนกให้คนไทยอีกครั้ง เพราะแผ่นดินไหวครั้งนี้ถือว่ามีขนาดความรุนแรงมากที่สุดในรอบหลายสิบปีที่ประเทศไทยเคยประสบมา และคาดว่าจะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นจำนวนไม่น้อย

          ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวครั้งนี้มาจากรอยเลื่อนพะเยา ที่พาดผ่านอำเภองาว จังหวัดลำปาง และอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ ทางด้านทิศเหนือของรอยเลื่อนท่าสี มีความยาวประมาณ 23 กิโลเมตร              

          อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยไม่ได้มีเพียงแค่รอยเลื่อนพะเยาเท่านั้น เพราะแหล่งกำเนิดของแผ่นดินไหวนั้นมาจากรอยเลื่อนที่มีพลัง ซึ่งเมื่อรอยเลื่อนใดรอยเลื่อนหนึ่งขยับ ก็มีโอกาสที่รอยเลื่อนอื่น ๆ จะขยับตามและทำให้เกิดแผ่นดินไหวในจุดอื่น ๆ ตามมาได้อีกเช่นกัน ซึ่งรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย เคยเกิดขึ้นแล้ว 9 แห่งด้วยกัน และจากการรายงานของกรมทรัพยากรธรณีวิทยา พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีรอยเลื่อนที่มีพลังทั้งหมด 14 รอยเลื่อน  โดยกระจายอยู่ใน 22 จังหวัด ได้แก่

 รวมจุดเสี่ยง: "กรมธรณี" เปิดแผนที่หมู่บ้านเสี่ยงแผ่นดินไหว 1, 406 แห่งใน 22 จังหวัด
http://ow.ly/4lB9T #ThaiQuake

 

         1. รอยเลื่อนแม่จัน พาดผ่านอำเภอฝาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 101 กิโลเมตร

          2. รอยเลื่อนแม่อิง พาดผ่านอำเภอเทิง อำเภอขุนตาล และอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 57 กิโลเมตร      

          3. รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน พาดผ่านอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในแนวทิศเหนือ-ใต้ มีความยาวประมาณ 29 กิโลเมตร

          4. รอยเลื่อนเมย วางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ พาดผ่านตั้งต้นจากลำน้ำเมย ชายแดนพม่า ต่อไปยังห้วยแม่ท้อ ลำน้ำปิง จังหวัดตาก ไปถึงจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ และสิ้นสุดที่จังหวัดอุทัยธานี ในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีความยาวประมาณ 250 กิโลเมตร            

          5. รอยเลื่อนแม่ทา พาดผ่านอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ในแนวโค้งไปทางทิศตะวันออก มีความยาวประมาณ 61 กิโลเมตร         

          6. รอยเลื่อนเถิน พาดผ่านอำเภอแม่พริก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ในแนวโค้งในไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีความยาวประมาณ 103 กิโลเมตร

          7. รอยเลื่อนพะเยา พาดผ่านอำเภองาว จังหวัดลำปาง และอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ ทางด้านทิศเหนือของรอยเลื่อนท่าสี มีความยาวประมาณ 23 กิโลเมตร

          8. รอยเลื่อนปัว พาดผ่านพื้นที่อำเภอสันติสุข อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง และอำเภอทุ่งช้าง ของจังหวัดน่านในแนวเหนือ-ใต้  ด้วยความยาวประมาณ  130 กิโลเมตร   

          9. รอยเลื่อนอุตรดิตถ์ พาดผ่านอำเภอเมือง อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอนาหมื่น อำเภอนาน้อย อำเภอเวียงสา และอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ  150 กิโลเมตร

          10. รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ พาดผ่านอำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร

          11. รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ พาดผ่านอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ในแนวโค้งเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 62 กิโลเมตร

          12. รอยเลื่อนเพชรบูรณ์ พาดผ่านอำเภอหนองไผ่ อำเภอเมือง อำเภอหล่มสัก และอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยรอยเลื่อนบริวารในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ กับแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้สลับกัน มีความยาวประมาณ 110 กิโลเมตร

          13. รอยเลื่อนระนอง พาดผ่านพื้นที่ตั้งแต่ จังหวัดระนอง ชุมพร ประจวบ คีรีขันธ์ และพังงา  มีความยาวประมาณ 270 กิโลเมตร     

          14. รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย พาดผ่านอำเภอบ้านตาขุน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอทับปุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา พาดผ่านไปตามทะเลอันดามัน ระหว่างอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กับอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 148 กิโลเมตร

          นอกจาก 14 รอยเลื่อนที่กรมทรัพยากรธรณีได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว สำนักข่าวบางแห่งยังเผยว่า รอยเลื่อนมะยม ก็เป็นอีกหนึ่งรอยเลื่อนที่มีพลัง โดยรอยเลื่อนดังกล่าว จะพาดผ่านอำเภอสอง จังหวัดแพร่ และอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 22 กิโลเมตร ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงควรติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของทั้ง 15 รอยเลื่อนดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  kapook.com, www.disaster.go.th, wiki.com

  ♦ ข้อควรรู้เมื่อเกิดแผ่นดินไหว
     "แผ่นดินไหว" ถือเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากปล่อยปลดปล่อยพลังงานที่สะสมไว้ในโลก เพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ ซึ่งปกติจะเกิดการเคลื่อนที่บริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก ทำให้ชั้นหินขนาดใหญ่ใต้พื้นผิวโลกเคลื่อนที่ตามไปด้วย และเกิดการโอนถ่ายพลังงานศักย์ จนเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้น โดยจุดที่แผ่นดินเกิดการเคลื่อนที่นั้นเรียกว่า "จุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหว"

         ทั้งนี้ ทั่วโลกมีเขตรอยต่อแผ่นเปลือกโลกที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวตามมามากมาย แต่จุดที่เป็นรอยต่อขนาดใหญ่ และเป็นจุดเกิดแผ่นดินไหวมากกว่า 80% ของพื้นที่อื่น ๆ ทั่วโลก คือ บริเวณวงแหวนแห่งไฟ (Ring of Fire) ที่อยู่รอบมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งประกอบไปด้วยหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ชิลี นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฯลฯ

         อย่างไรก็ตาม แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งจะมีพลังทำลายล้างได้มากแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่รู้สึกได้มากน้อยเพียงใด และขึ้นอยู่กับระยะทางจากศูนย์กลางแผ่นดินไหว โดยหากอยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหว ก็จะมีความเสียหายมากกว่าจุดอื่น ๆ ที่อยู่ห่างออกไป

       สำหรับการวัดขนาดของแผ่นดินไหว (Magnitude) ใช้ระบบการวัดได้หลายรูปแบบ แต่ที่เป็นที่นิยมที่สุด คือ มาตราวัดขนาดของแผ่นดินไหวแบบริกเตอร์ โดยขนาดของแผ่นดินไหวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นมีดังนี้
 

  ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

   ►ก่อนการเกิดแผ่นดินไหว

          1. ควรมีไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย และกระเป๋ายาเตรียมไว้ในบ้าน และให้ทุกคนทราบว่าอยู่ที่ไหน

          2. ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

          3. ควรมีเครื่องมือดับเพลิงไว้ในบ้าน เช่น เครื่องดับเพลิง ถุงทราย เป็นต้น

          4. ควรทราบตำแหน่งของวาล์วปิดน้ำ วาล์วปิดก๊าซ สะพานไฟฟ้า สำหรับตัดกระแสไฟฟ้า

          5. อย่าวางสิ่งของหนักบนชั้น หรือหิ้งสูง ๆ เมื่อแผ่นดินไหวอาจตกลงมาเป็นอันตรายได้

          6. ผูกเครื่องใช้หนัก ๆ ให้แน่นกับพื้นผนังบ้าน

          7. ควรมีการวางแผนเรื่องจุดนัดหมาย ในกรณีที่ต้องพลัดพรากจากกัน เพื่อมารวมตัวกันอีกครั้งในภายหลัง

          8. สร้างอาคารบ้านเรือนให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

          9. ตรวจสอบบ้านเรือนและเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในบ้านให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง ยึดติดอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ กับพื้นหรือผนังบ้านอย่างแน่นหนา

   ► ระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว

          1. อย่าตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอยู่อย่างสงบ ถ้าท่านอยู่ในบ้านก็ให้อยู่ในบ้าน ถ้าท่านอยู่นอกบ้านก็ให้อยู่นอกบ้าน เพราะส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บ เพราะวิ่งเข้าออกจากบ้าน

          2. ถ้าอยู่ในบ้านให้ยืน หรือหมอบอยู่ในส่วนของบ้านที่มีโครงสร้างแข็งแรง ที่สามารถรับน้ำหนักได้มาก และให้อยู่ห่างจากประตู ระเบียง และหน้าต่าง

          3. กรณีอยู่ในอาคาร ให้หาที่หลบกำบังในบริเวณที่ปลอดภัย พร้อมใช้มือกำบังศีรษะและลำคอ โดยหมอบบริเวณใต้โต๊ะ เก้าอี้ที่แข็งแรง ไม่มีสิ่งของหล่นใส่ หรือในจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรง ไม่อยู่ใต้คานหรือใกล้เสา อยู่ให้ห่างจากประตู หน้าต่างที่เป็นกระจกและเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถล้มลงมาได้ ห้ามวิ่งหนีออกจากอาคารโดยใช้ลิฟต์ เพราะหากกระแสไฟฟ้าดับ จะติดค้างอยู่ในลิฟต์ ทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตได้ และไม่ควรใช้บันไดหนีไฟ เพราะอาจได้รับอันตรายจากสิ่งของที่ร่วงหล่นจากแรงสั่นสะเทือน หรือบันไดหนีไฟอาจร่วงหล่นมาจากตึกได้

          4. ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้ง ให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้า และสิ่งห้อยแขวนต่างๆ ที่ปลอดภัยภายนอกคือที่โล่งแจ้ง

          5. อย่าใช้เทียน ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ทำให้เกิดเปลวหรือประกายไฟ เพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้น

          6. หากกำลังขับรถ ให้หยุดรถในบริเวณที่ปลอดภัยและรอจนกว่าเหตุแผ่นดินไหวสงบค่อยขับรถต่อ ห้ามหยุดรถบริเวณใต้สะพาน ทางด่วน ป้ายโฆษณาและต้นไม้ขนาดใหญ่ เพราะเสี่ยงต่อการถูกล้มทับ 

          7. ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว

          8.  กรณีอยู่บริเวณชายทะเล หากสังเกตเห็นน้ำทะเลลดระดับอย่างรวดเร็ว ให้รีบหนีขึ้นที่สูงหรือออกห่างจากชายฝั่งทะเลให้มากที่สุด เพราะอาจเกิดคลื่นสึนามิ ถ้าอยู่ในเรือ ให้นำเรือออกสู่กลางทะเล และรอจนกว่าสถานการณ์สงบ จึงค่อยนำเรือกลับเข้าฝั่ง

 

สภาพตอนเกิด คู่มือการปฏิบัติ
ภายในห้อง 1.เมื่อเกิดแผ่นดินไหวอันดับแรกจะต้องเข้าไปหลบในที่ปลอดภัย เช่น งอตัวอยู่ใต้โต๊ะ เป็นต้น
2.เมื่อเริ่มไหวให้ปิดอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนทั้งหมด
3.เปิดประตูไว้เพื่อให้ออกไปด้านนอกได้
4.ตอนออกไปด้านนอกอย่าตื่นตระหนกให้ระวังของตก สิ่งที่จะล้มพังลงมา
5.เดินเท้าไปยังที่หลบภัย
6.ให้ความร่วมมือกับ คนที่อยู่ใกล้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ (การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน) ถ้าเป็นไปได้ควรฟังข้อมูลใหม่ๆจากวิทยุหรือจากแหล่ง อื่น
ในลิฟต์ 1.ลองกดปุ่มให้ลิฟต์เปิดทุกชั้น
2.เมื่อลิฟต์หยุดให้ทดสอบดูว่าออกจากลิฟต์ได้หรือไม่
2. (ถ้ามีอุปกรณ์ยึดอัตโนมัติลิฟต์ก็จะหยุดที่ชั้นใกล้ๆ)
3.กรณีที่ไฟดับเปิดประตูไม่ได้ ให้กด [ปุ่มติดต่อสำหรับกรณีฉุกเฉิน] อย่างต่อเนื่อง และรอการติดต่อ
นอกตัวอาคาร 1.ต้องระวังเนื่องจากมีโอกาสจะได้รับอันตรายจากป้ายที่ตกลงมาหรือจากอิฐที่กระเด็นออกมาเนื่องมาจากผนังล้มพัง
2.ตรวจสอบดูด้านซ้าย,ขวา,ด้านบนและด้านล่าง เข้าไปหลบในสถานที่ที่พิจารณาแล้วว่าปลอดภัย
ระหว่างขับรถ 1.จับพวงมาลัยให้แน่นค่อยๆ ลดความเร็วแล้วให้รถจอด
2.เปิดทางให้ถนนตรงกลางว่างเพื่อที่รถพยาบาลและรถดับเพลิงสามารถแล่นผ่านไปได้
3.เสียบกุญแจค้างเอาไว้ ไม่ล็อกประตูรถแล้วอพยพหนีด้วยการเดินเท้า
ในรถไฟ 1.จับราวหรือที่จับด้วยมือทั้งสองข้างให้แน่น
22.ถึงแม้ว่ารถไปจะหยุดกะทันหันกลางทางก็ห้ามเปิดประตูฉุกเฉินแล้วออกไปเอง หรือเปิดหน้าต่างแล้วกระโดดลงเอง
3.ทำตามคำแนะนะของพนักงานควบคุมรถ หรือเจ้าหน้าที่บนรถ

 


   ►หลังการเกิดแผ่นดินไหว

          1. ควรตรวจตัวเองและคนข้างเคียงว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ ให้ทำการปฐมพยาบาลขั้นต้นก่อน

          2. ควรรีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะหากเกิดแผ่นดินไหวตามมาอาคารอาจพังทลายได้

          3. ใส่รองเท้าหุ้มส้นเสมอ เพราะอาจมีเศษแก้ว หรือวัสดุแหลมคมอื่น ๆ และสิ่งหักพังแทง

          4. ตรวจสายไฟ ท่อน้ำ ท่อแก๊ส ถ้าแก๊สรั่วให้ปิดวาล์วถังแก๊ส ยกสะพานไฟ อย่าจุดไม้ขีดไฟ หรือก่อไฟจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีแก๊สรั่ว

          5. ตรวจสอบว่าแก๊สรั่วด้วยการดมกลิ่นเท่านั้น ถ้าได้กลิ่นให้เปิดประตูหน้าต่างทุกบาน

          6. ให้ออกจากบริเวณที่สายไฟขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง

          7. เปิดวิทยุฟังคำแนะนำฉุกเฉิน อย่าใช้โทรศัพท์ นอกจากจำเป็นจริง ๆ

          8. สำรวจดูความเสียหายของท่อส้วม และท่อน้ำทิ้งก่อนใช้

          9. อย่าเป็นไทยมุงหรือเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง หรืออาคารพัง

         10. อย่าแพร่ข่าวลือ หรือหลงเชื่อข่าวลือ

         

   ♦ การรับมือกับความเสียหายหลังเกิดแผ่นดินไหว

           ความเสียหายที่หลังแผนดินไหวที่เกิดขึ้นมากคือไฟไหม้ เพื่อป้องกันไฟไหม้สิ่งที่สำคัญก็คือการปิดอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนโดยทันที เมื่อแผ่นดินไหวลดความรุนแรงลงแล้วให้ปิด เช่น เตาแก๊ส หรือ อุปกรณ์แก๊สที่กำลังใช้งานอยู่ บิดปิดวาล์วแก๊ส,ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออก ในกรณีต้องอพยพ ให้ปิดเบรคเกอร์ก่อนแล้วอพยพออกไป ถ้าเกิดไฟประทุขึ้นมาควรเรียกเพื่อนบ้านเพื่อร่วมแรงช่วยกันดับไฟในระยะแรก นอกจากนี้ อาจเกิดคลื่นยักษ์(สึนามิ)ได้หลังเกิดแผนดินไหว คลื่นยักษ์อาจมาเร็วกว่าข้อมูลทางวิทยุและโทรทัศน์ได้ดังนั้นเมื่อรู้สึกว่าแผ่นดินไหวให้รีบออกจากชายทะเลอพยพไปยังที่ปลอดภัย เช่น ที่สูง เป็นต้น คลื่นยักษ์อาจซัดเข้ามา 2,3 ครั้ง ถ้าคลื่นยักษ์พัดเข้ามาครั้งแรกแล้วอย่าวางใจ อย่าเข้าใกล้บริเวณชายทะเลจนกว่าจะมียกเลิกการประกาศระวังอันตราย

 

 ♦ รวบรวมภาพเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เชียงราย 5 พฤษภาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แหล่งที่มา : kapook.com, www.disaster.go.th, wiki.com
จำนวนคนอ่าน : 7237 คน

บทความที่ใกล้เคียงกัน : ข่าว, สาระน่ารู้, แผ่นดินไหว

บ้านไม้สําเร็จรูปพร้อมขาย

เปิดบ้าน แมน-ศุภกิจ

27 ธ.ค. 2555
เปิดบ้าน แมน-ศุภกิจ

คุณแมน-ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์ กับบ้านที่เขาบรรจงค่อยๆ แต่งเติมทีละนิดร่วม 5 ปี การจัดวางด้วยสีสันที่หยอกล้อเฟอร์นิเจอร์ มองเพียงผิวเผิน อาจดูแตกต่างขัดใจ แต่เมื่อได้สัมผัสถึงคุณสมบัติการใช้งาน ทุกชิ้นล้วนแต่มีอรรถรส และสร้างความสมดุลให้กับผู้อยู่อาศัย    Read more

มาดู! ตึกใต้ดินแห่งแรกของโลกกัน

17 ธ.ค. 2555
มาดู! ตึกใต้ดินแห่งแรกของโลกกัน

สถาปนิกได้ออกแบบสถาปัตยกรรมอันล้ำสมัยใจกลางเมืองแม็กซิโก ที่ประกอบไปด้วยทั้งหมด 65 ชั้น ต่างจากสิ่งก่อสร้างทั่วไปคือ มีการเจาะลงไปใต้ดินถึง 300 เมตร หากมองโครงสร้างภายนอก จะมีลักษณะเป็นพีรามิดหัวกลับ โครงการนี้ ถือเป็นไอเดียสร้างสรรค์ที่ยังไม่มีที่ใดสร้างตึกลงไปอยู่ใต้ดิน หากดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้น จะเป็นตึกใต้ดินแห่งแรกของโลก    Read more

ไว้ลายเสือโดยเสือมอร์ตาร์

23 ส.ค. 2555
ไว้ลายเสือโดยเสือมอร์ตาร์

บัตรที่พักฟรีๆ ให้เพื่อนๆ ได้หลบจากงานเครียดๆ ไปผ่อนคลาย สบายอารมณ์กันค่ะกับกิจกรรม “ไว้ลายเสือโดยเสือมอร์ตาร์” ลุ้นรับบัตรที่พักฟรี 3 วัน 2 คืน ที่ Villa Maroc, DhevanDara, Mantra Pura เพียงเลือกและโหวตรีสอร์ทสวย สรรค์สร้างโดยปูนเสือมอร์ตาร์     Read more

แต่งบ้านธรรมชาติของพีเค

26 ก.ย. 2554
แต่งบ้านธรรมชาติของพีเค

เมื่อมีเวลาว่างจากการทำงานสถานที่ที่ชอบและไปบ่อยคือทะเล ถ้าว่างมากก็จะไปหัวหิน (ชอบมาก) แต่ถ้ามีเวลาว่างน้อยก็เป็นพัทยา และถ้าจะจำลองบรรยากาศทะเลมาไว้ในห้อง ก็ขอเป็นห้องนอน บรรยากาศแบบบ้านพักตากอากาศชายทะเล สไตล์โรงแรม Evason Hideaway Hua Hin ลองมาดูกันค่ะ    Read more

ห้องเจ้าหญิงในฝันของ หนูแหวน

26 ก.ย. 2554
ห้องเจ้าหญิงในฝันของ หนูแหวน

ปกติเป็นคนที่มีหลากหลายบุคลิก บางครั้ง ทั้งเฮ้วๆ สบายๆ บางทีก็หวานๆ สีที่บงบอกบุคลิกที่สุด คือสีชมพู สำหรับห้องนอน แน่นอนต้องเป็นสีชมพู ข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า ส่วนใหญ่จะเป็นสีชมพูซะเยอะ และถ้าจะตกแต่งอยากได้เตียงแบบเจ้าหญิง มีสี่เสา มีม่าน อะไรอย่างงี้..เหมือนอยู่ในเทพนิยาย นู๋แหวน ลองมาดูกันค่ะ    Read more
  1   2 3 Next
Topics 1 - 5 of 11

ชมไอเดีย "บ้านไม้สําเร็จรูปพร้อมขาย" ทั้งหมด