มารู้จักดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน ในประเภทต่างๆกัน
 
 
    
   
     
     
   
 

มารู้จักดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน ในประเภทต่างๆกัน

การซื้อบ้าน

18 ส.ค. 2557

มารู้จักดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน ในประเภทต่างๆกัน

       ทั้งนี้ในบรรดาเงินกู้ซื้อบ้านที่พบเห็นกันบ่อยๆ ในบ้านเรา รวมถึงแบบอื่นๆ ที่น่าจะได้มีโอกาสพบเห็นกัน หากจำแนกกันจริงๆ อาจแยกได้เป็น 7 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีข้อดีข้อเสียตรงไหน เหมาะใช้อย่างไรและ เมื่อไหร่ ขออนุญาตนำมาแจกแจงเพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนที่คิดจะรีไฟแนนซ์ช่วงนี้กัน 

  1. เงินกู้แบบดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate Mortgage: FRM) เงินกู้ซื้อบ้านประเภทนี้จะมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากับอัตราที่กำหนดในตอนกู้ยืมเงิน และเงินผ่อนชำระก็จะคงที่เท่ากันตลอดระยะเวลาการกู้ยืม โดยเงินที่ผ่อนชำระนี้ในช่วงต้นๆ จะจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อผ่อนไปนานๆ เข้าส่วนที่เป็นดอกเบี้ยจะเหลือน้อยลง ขณะที่การชำระคืนเงินต้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
  • ข้อดี ของเงินกู้ลักษณะนี้ก็คือหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ชนิดนี้จะไม่ปรับสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะทำให้ผู้กู้ได้กำไรจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยอีกส่วนหนึ่งด้วย
  • ข้อเสีย มีจุดอ่อนคืออัตราดอกเบี้ยมักสูงกว่าเงินกู้แบบอื่น เนื่องจากธนาคารจะต้องคิดเผื่อไว้สำหรับความเสี่ยงในการที่อัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทำให้โดยทั่วไปแล้วยิ่งกู้ดอกเบี้ยคงที่ระยะเวลาสั้นเท่าไหร่ ดอกเบี้ยก็จะถูกลงเท่านั้น แต่มักจะถูกกว่ากันไม่มากนัก ตัวอย่างเช่น กู้ดอกเบี้ยคงที่ 30 ปี อัตราดอกเบี้ยจะสูงกว่ากู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 15 ปี

      เงินกู้ชนิดนี้จึงเหมาะสำหรับ คนที่ไม่ชอบเสี่ยงและไม่ใช่นักลงทุน โดยเฉพาะคนที่กู้เพื่อซื้อบ้านอยู่เอง โดยตั้งใจจะอาศัยอยู่ระยะยาวนานเกินกว่า 3 ปีขึ้นไป ต้องการผ่อนชำระเท่ากันทุกเดือน โดยไม่ต้องกังวลกับการที่ธนาคารจะปรับขึ้นเงินค่าผ่อนเมื่อดอกเบี้ยขึ้น

   2.เงินกู้แบบดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงได้ (Adjustable-Rate Mortgage: ARM) เนื่องจากดอกเบี้ยเงินกู้ชนิดนี้จะปรับขึ้นลงตามภาวะตลาด ธนาคารที่ปล่อยกู้จึงไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงในเรื่องอัตราดอกเบี้ยมากเหมือนการปล่อยเงินกู้แบบดอกเบี้ยคงที่ การกู้ยืมสินเชื่อชนิดจึงมักทำได้ง่ายกว่า และอัตราดอกเบี้ยจะต่ำกว่าเงินกู้แบบดอกเบี้ยคงที่และผ่อนน้อยกว่า

   โดยทั่วไปแล้วเงินกู้แบบนี้ผู้กู้ถ้าไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงยอดชำระหนี้คืนทุกเดือนหรือทุกปี ก็อาจเลือกที่จะกู้ในลักษณะชำระคืนคงที่เป็นระยะเวลา 1 ปี 3 ปี 5 ปี 7 ปี หรือ 10 ปี ตามแต่ที่ธนาคารจะเปิดช่องให้ ยิ่งจำนวนปีน้อยดอกเบี้ยก็จะยิ่งถูก แต่การเลือกทำอย่างนี้ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น อาจทำให้เงินที่ผ่อนชำระที่กำหนดไว้คงที่ไม่พอค่าดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้เงินต้นเพิ่มขึ้นได้

   เงินกู้ลักษณะนี้เหมาะกู้ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง หรือกำลังมีแนวโน้มลดต่ำลง แต่ถ้าเป็นในช่วงที่ดอกเบี้ยในท้องตลาดกำลังปรับเพิ่มสูงขึ้น เงินกู้แบบนี้จะส่งผลให้ผู้กู้มีต้นทุนสูงขึ้นได้

   เงินกู้ชนิดนี้จึงเหมาะสำหรับ คนที่ไม่คิดที่จะถือครองบ้านเกิน 5 ปี และนักลงทุนที่ต้องการซื้อบ้านราคาสูง แต่ไม่มีกำลังการผ่อนชำระในตอนนี้ ต้องการจ่ายเงินผ่อนชำระในช่วงแรกต่ำๆ ก่อน

  3.เงินกู้แบบจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย (Interest Only Mortgage) เหมือนกับเงินกู้แบบดอกเบี้ยลอยตัว เพราะคิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเหมือนกัน แต่ต่างกันตรงที่ผู้กู้จะจ่ายน้อยกว่า โดยเฉพาะในช่วงที่กำหนดไว้ในสัญญา เช่น กู้ 30 ปี กำหนดไว้ว่า 5 ปีแรกจะจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยล้วนๆ แต่ตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไปจะต้องจ่ายคืนธนาคารทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย โดยคำนวณว่าใน 25 ปีที่เหลือจะต้องชำระคืนต่อเดือนเท่าไหร่ เงินต้นจึงจะหมด

  • ข้อดี ของเงินกู้ชนิดนี้ก็คือในช่วงปีต้นๆ จำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระจะน้อยมาก และเงินผ่อนชำระทั้งจำนวนยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน เนื่องจากเงินทั้งหมดเป็นดอกเบี้ย 100%

    เงินกู้ชนิดนี้เหมาะสำหรับ คนที่มีรายได้ไม่ดีช่วงแรก แต่มั่นใจว่าในอนาคตตัวเองจะมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเหมาะกับคนที่มีรายได้เป็นค่าคอมมิชชั่น และเหมาะสำหรับนักลงทุนระยะสั้นที่ซื้อบ้านไว้รอราคาขึ้นเพื่อขายต่อด้วย 

  4.เงินกู้แบบเลือกจ่ายได้ (Option Adjustable-Rate Mortgage: Option ARM) มีลักษณะเป็นเงินกู้แบบอัตราดอกเบี้ยลอยตัวแต่ยืดหยุ่นต่อผู้กู้มากที่สุด โดยผสมผสานระหว่างการยืดหยุ่นเรื่องดอกเบี้ย ระยะเวลาและเทอมการชำระเงินเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้กู้  ทั้งนี้ในต่างประเทศมักมีให้ผู้กู้เลือกได้ 4 แบบคือแบบผ่อนน้อยที่สุด แบบเลือกจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย แบบจ่ายหมดใน 30 ปี และแบบจ่ายหมดใน 15 ปี ทุกเดือนธนาคารจะส่งรายละเอียดแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าลูกค้ามีทางเลือกแบบใดบ้าง และแต่ละแบบต้องผ่อนเท่าไหร่ เนื่องจากเป็นเงินกู้ประเภทที่เปิดโอกาสยืดหยุ่นให้ผู้กู้มาก ดังนั้นจึงเป็นเงินกู้ที่ได้รับความนิยมมากในต่างประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐ

   เงินกู้ชนิดนี้เหมาะสำหรับ ที่จะนำมาใช้กับการลงทุนระยะสั้นๆ กับอสังหาริมทรัพย์ และยังเหมาะสำหรับคนที่มีรายได้ไม่แน่นอน เพราะเป็นเงินกู้ที่เอื้ออำนวยในลักษณะเดือนไหนรายได้น้อยก็จ่ายน้อยได้ แต่พอได้โบนัสหรือค่าคอมมิชชั่นก็จ่ายมาก แต่เงินกู้แบบนี้ถือว่าไม่เหมาะกับคนที่มีรายได้แน่นอน

   5. เงินกู้ที่การชำระคืนเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอ (Graduated Payment Mortgage: GPM) เงินกู้แบบนี้การผ่อนชำระรายเดือนจะเริ่มต้นในระดับที่ต่ำก่อน และจะกำหนดให้มีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอัตราคงที่ เช่น อาจกำหนดให้ต้องผ่อนเพิ่มขึ้นทุกปีในอัตราปีละ 3% จนกระทั่งเมื่อการผ่อนชำระสูงเกินกว่าระดับที่ต้องผ่อนตามปกติ ซึ่งเป็นระดับที่กำหนดหรือตกลงกัน เงินผ่อนชำระก็จะคงที่ไม่เพิ่มสูงขึ้นอีกต่อไป

   เงินกู้ชนิดนี้เหมาะสำหรับ สำหรับคนหนุ่มสาวที่เพิ่งซื้อบ้านเป็นครั้งแรก หรือเหมาะกับคนที่ต้องการซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี

    6.เงินกู้แบบเร่งสัดส่วนความเป็นเจ้าของ (Growing Equity Mortgage: GEM) เงินกู้ประเภทนี้การจ่ายคืนเงินกู้จะเพิ่มขึ้นทุกปีในอัตราที่กำหนด ซึ่งเงินผ่อนชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้จะถือเป็นส่วนที่เข้าไปตัดเงินต้นที่กู้ยืมให้ลดน้อยลง
ตัวอย่างเช่น นายอนุชากู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบ GEM โดยตกลงกันว่าการผ่อนชำระรายเดือนให้กับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นปีละ 5% ซึ่งการกู้ยืมภายใต้เงื่อนไขแบบนี้จะทำให้ระยะเวลาการผ่อนชำระลดลงครึ่งหนึ่ง เมื่อเทียบกับการกู้ยืมเงินแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ 

   เงินกู้ประเภทนี้เหมาะสำหรับ ผู้ซื้อบ้านซึ่งต้องการผ่อนชำระคืนเงินกู้ให้หมดเร็วๆ และผู้ซื้อที่เพิ่งทำงานใหม่ๆ ที่รายได้มีลักษณะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อทำงานไปนานๆ และแน่ใจว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าความสามารถในการผ่อนชำระจะเพิ่มขึ้นได้เป็นเท่าตัว

  7.สินเชื่อที่ต้องชำระคืนเงินต้นก้อนใหญ่ (Balloon Mortgage) เป็นสินเชื่อที่กำหนดเงื่อนไขให้มีการชำระคืนเงินต้นให้หมดในครั้งเดียว หรือในบางกรณีอาจกำหนดให้มีการชำระคืนเงินต้นก้อนใหญ่เพียงส่วนหนึ่งของเงินต้นทั้งหมดก็ได้ เช่น การกู้ยืมที่มีข้อกำหนดต้องผ่อนชำระคืนเฉพาะค่าดอกเบี้ยเดือนละ 20,000 บาท เป็นระยะเวลา 5 ปี พอครบแล้วต้องชำระคืนเงินต้นอีก 2,000,000 บาท

 


แหล่งที่มา : www.home.co.th
จำนวนคนอ่าน : 9662 คน

บทความที่ใกล้เคียงกัน : ดอกเบี้ยเงินกู้, การซื้อบ้าน

ช่างซ่อมแอร์ ล้างแอร์ ติดตั้งแอร์

ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง

18 ส.ค. 2557
ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง

ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง เอกสาร หลักฐานที่ผู้กู้จะต้องเตรียมพร้อมก่อนไปยื่นกู้ สถาบันการเงินมักจะกำหนดให้ผู้กู้เตรียมเอกสาร หลักฐาน ที่ใช้จะใช้ประกอบในการขอกู้ไปให้ครบถ้วน หลักๆ คือ หลักฐานประจำตัว,หลักฐาน เกี่ยวกับรายได้, หลักฐานเกี่ยวกับ หลักทรัพย์และการซื้อขาย และ หลักฐานอื่นๆ ดังนี้    Read more

มารู้จักดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน ในประเภทต่างๆกัน

18 ส.ค. 2557
มารู้จักดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน ในประเภทต่างๆกัน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน มีแบบใดบ้าง ควรเลือกอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบใดให้สอดคล้องกับรายรับ หรือความสามารถของคุณ มาเข้าใจและทราบความแตกต่างขแงดอกเบี้ยเงินกู้ในแต่ละประเภทกันค่ะ    Read more

คู่มือการกู้เงินซื้อบ้าน กู้ซื้อบ้านให้ผ่าน

18 ส.ค. 2557
คู่มือการกู้เงินซื้อบ้าน กู้ซื้อบ้านให้ผ่าน

วันนี้ homedecorthai.com ของเราขอแนะนำสุดของเทคนิคการกู้เงินเพื่อซื้อบ้านสำหรับทุกท่านที่กำลังมองหามี18 ข้อ ลองดูกันคะ    Read more