ช่างติดตั้ง ฉนวนกันความร้อน โฟมกันความร้อน
 
 
    
   
     
     
   
 


ช่างติดตั้ง ฉนวนกันความร้อน โฟมกันความร้อน

แนะนำวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ตอนที่ 2

28 ก.ค. 2557
แนะนำวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ตอนที่ 2

การใช้ไฟฟ้าอย่างไงให้ประหยัดทั้งเงิน และทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ชำรุดเร็ว วันนี้เรามีวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาฝากกัน เป็นตอนต่อจาตอนที่แล้วค่ะ    Read more

แนะนำวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ตอนที่ 1

28 ก.ค. 2557
แนะนำวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ตอนที่ 1

การใช้ไฟฟ้าใฟ้ประหยัดนั้น เราต้องรู้จักวิธีการใช้อย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานเอง และคนในบ้าน ดังนั้น วันนี้เราจึงมีวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดมาฝากกันทางนี้ค่ะ    Read more

การขอใช้ไฟฟ้าประเภทบ้าน

19 ธ.ค. 2555
การขอใช้ไฟฟ้าประเภทบ้าน

สถานที่ที่ขอใช้ไฟฟ้า ต้องมีบ้านเลขที่และหรือมีสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอใช้ไฟฟ้ามาแสดง สถานที่ติดต่อขอใช้ไฟฟ้า ติดต่อขอแบบฟอร์มคำร้องขอใช้ไฟฟ้าได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าฯทุกแห่ง กรอกแบบฟอร์มให้ถูกต้องแล้วยื่นแบบฟอร์มที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในท้องที่ที่ขอใช้ไฟฟ้า    Read more

ไฟฟ้าคืออะไร

19 ธ.ค. 2555
ไฟฟ้าคืออะไร

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์สำนักงาน ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ล้วนแต่ต้องอาศัยพลังงานจากไฟฟ้าทั้งสิ้น ดั้งนั้นเราควรมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าให้มากยิ่งขึ้น    Read more

การต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน

18 ธ.ค. 2555
การต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน

วงจรไฟฟ้าภายในบ้านแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เรียกว่า อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟ เต้ารับ เต้าเสียบ ฟิวส์ สะพานไฟ สวิตซ์ไฟ อุปกรณเหล่านี้จะต่อเข้ากับวงจรภายในบ้านแบบอนุกรม หรือต่อแบบเรียงอันดับ     Read more
  1   2 Next
Topics 1 - 5 of 7